Et wiere Ransom-Ware-Attacken. Duerch déi gi concernéiert Server blockéiert a géint Suen nees fräi geschalt.

Sou heescht et vun der italienescher Agence fir Cybersécherheet. Och aner Länner wiere viséiert gewiescht, wéi Frankräich, Finnland, d'USA a Kanada.

Iwwert déi genee Schied ass nach Näischt gewosst.