Gläich ass et nees sou wäit: De Kleeschen an d’Chrëschtkëndche sti virun der Dier. An de Konsum boomt sou richteg. Ass et net vläicht Zäit, fir endlech ëmzedenken? Dozou e puer Gedanke vum Josiane Hoffmann vu your-coach.lu:

Dir denkt iech elo sécher, datt dat heiten e Sujet ass, deen all Joers erëm ausgegruewe gëtt. Mee awer wëll ech en opgräifen: de Massekonsum viru Niklos- a Chrëschtdag.

Bei eisen däitschen Noperen hat een och dëst Joer schonns matzen am August d’Gefill, et wier een am falsche Film. Bei ronn 30 Grad Baussentemperatur gouf ee vun Zimtstäeren, Bamkuch an Aachener Printen an de Butteker ugelaacht.

Hei zu Lëtzebuerg si mer ëmmer e bësse méi spéit u mat de Schneekereien an de Spillsaache fir d’Fester um Enn vum Joer. Awer gëtt ee schonns säit Woche massiv mat Katalogen, Newsletteren, Reklammen a Co. bombardéiert. All Akaf mat klénge Kanner gëtt zu engem Hindernisparcours respektiv engem Souerkonzert, well een iwwerall op Marzipansuebst, Adventskalenneren, Autoen a Poppen trëfft.

All Joers huet een d’Gefill, datt de Sproch „Bigger, better and more“ alt erëm getoppt gëtt. Wéi ech kléng war, hu mir aus Fixfeieschkëschten en Adventskalenner gebastelt an dee mat Nëss, Schockolasmënz oder Kamelle gefëllt. Meng Kanner hunn ëmmer en Schockolasadventskalenner, dee se sech deelen. Si weise mech zwar dorop hin, datt verschidde Kanner aus hirem Bekanntekrees Legos- oder Schmuckadventskalenneren hunn, mee ech loossen do net labber. Net aus Knéckegkeet, ech fanne just, datt mir an eiser westlecher Welt einfach ze vill hunn an et net méi wierklech appreciéieren.

Un d’Folge vun eisem Niklos- a Chrëschtkonsum denke mer net. Wat ass mat all deene Leit, déi fir en Hongerloun fir eis produzéieren oder um Enn vum Joer eis Këschte beim Onlinehändler am Akkord apaken? Wéi nohalteg si mer, wa mer eis Honnertdausende Päck liwwere loossen? Wat ass mat all den Dännebeem, déi dru gleewe mussen, fir e puer Deeg ze liichten? Mat all den Déieren, déi qualvoll gemäscht ginn, fir datt mir eis mäschte kënnen?

Vill Leit, och hei zu Lëtzebuerg, verschëlde sech mëttlerweil, fir net mat eidelen Hänn do ze stoen. Anerer kënne sech iwwerhaapt kee Kaddo oder Luxusartikel leeschten. Do hunn ech d’läscht Joer di Iddi vum „ëmgedréinten Adventskalenner“ ganz gutt fonnt: an der Adventszäit all Dag e Liewensmëttel, wat sech hält, an eng Këscht leeën an dat dann dono deene bréngen, déi näischt hunn.

Ech hu mat menge Kanner ausgemaach, datt de Kleeschen dëst Joer just en Teller mat Uebst an e puer Séissegkeete bréngt. An datt hien e Projet fir Kanner an Nout ënnerstëtzt. Fir Chrëschtdag gëtt et, wéi schonns d’läscht Joer, e Beemchen, dee gelount ass an dono weiderwuesse kann. An d'Chrëschtdagsiesse gëtt ganz basesch.

Dat Allerwichtegst kann ee sech souwisou néierens kafen, nämlech d’Zesummesi mat der Famill a léiwe Frënn, an d’Genéisse vun schéine Momenter