Autogenen Training, Entspanung, Meditatioun, wat probéiere mer net alles fir de Kaméidi am Kapp lass ze ginn! Esou einfach ass dat alles guer net, mengt de Roland Kalté.

14/09/2019 Apropos vum Roland Kalté - Hal mol stëll

T’erlieft ee se seelen hautdesdaags an eiser haarder Welt. D’Rou, d’Stëll. Mer héiere permanent iergend e Kaméidi, e Brummen, e Soueren, e Rabbelen, e Kréckelen a Kraachen, Geschnëss a Gebläers. Esouguer duerch gutt isoléiert Fënsteren a Wänn geet de Verkéierskaméidi, dem Noper säi Radio oder Fernseh. Mer si Kanner vum Zodi, sief et duerch Technik fabrizéiert oder duerch eis selwer. An der moderner Welt gëtt et kaum nach Plaze, wou et roueg ass. Also net nëmme lues mee esou richteg ouni iergend e Kaméidi. D’absolutt Rou.  
Dofir ass et net verwonnerlech, dass vill Leit an hirer Fräizäit hir Rou wëllen. D’Rou opsichen. A Kléischter zum Beispill. Eng Wanderung vun der Rou maachen. T’ginn Haiser vun der Stëll.
Mee wier et net schonn einfach emol flott, wa keen onnëtze Kaméidi géif maachen. Net owes op der Gaass oder op der Terrass nach bläre wéi e Waldiesel.
Firwat zwaffe sech Leit Kaméidismécher un Autoen a Motorrieder? Firwat? Mengen se, t’géing iergendeen intresséieren, wéini se mueres fortfueren oder owes heemkommen? Maximal erlaabt Dezibelgrenz – schschnuppspupenegal. Mech soll der wéinstens héieren..., wann Der mech scho net wëllt gesinn.
A firwat duerf iwwerhaapt esou en technesche Schschnickschnack verkaaft ginn, fir dass aus normale Gefierer Rabbelkare ginn?
An t’ass jo och net esou, dass deen, dee vill Kaméidi mécht, och den Toun ugëtt. Am Géigendeel: Zodi ass éischter d’Terrorform vum klenge Mann. Mee – esou schéngt et – vill Mënsche kënne net ouni Kaméidi liewen, well dee fir si Liewe vermëttelt.  Traureg, wann et esou ass.
Eent steet op alle Fall fest. Kaméidi mécht krank! „Iergendeemol muss de Mënsch de Kaméidi grad esou ouni Erbaarme bekämpfen, wéi d’Cholera an d’Pescht!“ sot de Nobelpräisdréier Robert Koch. An deen ass scho méi wéi 100 Joer dout.
Kaméidi mécht näischt Guddes, a Guddes mécht kee Kaméidi!