Neijooschdag ass jo traditionell d’Zäit vun de gudde Virsätz. Mä och op Ouschtere kéint dat passen, mengt d’Bea Kneip am Apropos vun haut.

Apropos: Komplett vergiess!

Am Fong huelen ech mir net gären sougenannte gudd Virsätz, well ech weess genee wéi et meeschtens domat geet. Mä nodeems elo schon e Véierels vum Joer 2021 eriwwer ass, an een um Feierdag och e bësse méi Zäit huet fir doriwwer nozedenken, schläicht sech awer e schlecht Gewëssen an. Messagen déi een nach net beäntwert huet, Frënn deenen een ëmmer nach wollt uruffen, deen een oder anere Projet deen een nach wollt an Ugrëff huelen. Jee, alles dat wat een sech virgeholl hat, an aus ganz ënnerschiddleche Grënn verschweesst huet. An dat net aus schlechtem Wëllen, entweder well eppes dertëscht koum, et gouf een ofgelenkt an op eemool huet een et…komplett vergiess. Am Fong ass dat kee Wonner, well et gëtt een aus allen Ecke mat alle méiglechen Ufroen an enger Hellewull vun Informatioune bombardéiert. „Information Overload“ heescht dat op Englesch, iwwerluede mat Informatiounen. Do muss een da sënneren, wat ass wichteg a wat net. Da kommen esou Sätz: „kee këmmert sech ëm…“ „huet een emol keng 5 Minutten Zäit vir…“ 5 Minutten huet et jo eigentlech ëmmer, kritesch gëtt et just, wann op eemol honnerterlee Saachen 5 Minutten Zäit froen…et kann een et ni jidderengem gebrode maachen, et kann ee just probéieren no beschtem Wëssen a Gewëssen seng Prioritéiten ze setzen. Dat geléngt net ëmmer, an heiansdo muss een sech agestoen, dass een eppes verschweesst huet. Sech entschëllegen. Probéieren, et eng aner Kéier besser ze maachen. Wéi di Prioritéiten ausgesinn, dat muss jiddereen fir sech selwer decidéieren, mä dat wëll gutt iwwerluecht sinn. Ech fir mäin Deel hu mir virgeholl, dass ech mech net méi zevill oflenke loossen, a mir fir d'éischt emol Zäit huele fir déi Mënschen déi mir am Liewe wichteg sinn. Nujee, awer e gudde Virsatz. Mä ganz sécher net vu Mutwëll.