Bal 9 Milliarden Tonne Plastik hu mir Mënschen zanter Ugangs de 50er Jore weltwäit produzéiert. E grousse Problem sinn déi sëlleche Verpackungen, och a grad am Bioberäich. E puer Gedanken dozou vum Josiane Hoffmann vu your-coach.lu:

Apropos vum Josiane Hoffmann - Alles am Plastik

Plastik a Plastiksverpackungen wor dëse Summer e wichtegen Thema. An dat kënnt och net vun ongeféier. Säit Joere warnen Ëmweltschützer a Wëssenschaftler virun dem negativen Impakt vu Kunststoffer op eis Natur an eis Gesondheet.

Ech muss soen, datt ech perséinlech probéieren, sou vill Verpackungen wéi méiglech ze reduzéieren, op d’Ëmwelt opzepassen, Knascht fir de Recycling ze trennen.

Viru kuerzem wor ech du richteg euphoresch, wéi ech mir zwee Setter mat Uebst- a Geméisfilëten zougeluecht hunn. Endlech kéint ech d’Plastikstuten am Supermarché ganz vermeiden!

Leider konnt ech keen eent vu mengen Netzer asetzen. Ech hunn nämlech just Bio kaf. A menger Virfreed hat ech ganz ausgeblend, datt jo do wierklech alles a Plastik agepaakt ass. An dat ass net just hei zu Lëtzebuerg de Fall.

Am Fong ass et e Paradox, datt ee grad déi Produitën, déi méi gesond an ëmweltfrëndlech solle sinn, am Plastik kafe muss. Ech hunn doheem mäin Uebst a Geméis aus de Verpackunge geholl. Séier stoung ech virun engem groussen Offallkoup mat e bëssen Alibikartrong.

Ech hunn d’Supermarchésketten dowéinter ugeschriwwen. An hirer frëndlecher Äntwert wor ënner anerem den Hiweis op d‘Richtlinn, datt Bioproduitë misste vum konventionellen Uebst a Geméis getrennt ginn. Dat schéngt jo och logesch - schonns eleng wéint der Kontaminatioun mat Pestizidréckstänn.

An éischter Ligne geet et awer wuel ëm finanziell Hannergrënn, wann een an de Supermarchéeën kee Biouebst a -geméis am Lassene kritt. Kommen di Produitën schonns ofgepaakt an de Butteck, musse keng deier Kontrollen duerchgeféiert ginn, fir hir Bioorigine z’iwwerpréiwen. An onéierlech Clientë kënnen och keng Bioproduitën als konventioneller etikettéieren.

Mee wisou gëtt net an de Grandes surfacën, wéi jo vereenzelter mol probéieren, einfach e Biorayon mat Vendeuse oder Vendeur geschaf, wäit ewech vun deem mam konventionellen Uebst a Geméis? Ass dat da wierklech sou opwänneg an deier?

Et sinn net sou vill Leit, déi sech et leeschte kënnen, all hir Akeef am Bio- oder Onverpaaktbutteck z’erleedegen a sou Verpackungsmüll ze vermeiden. Et huet och leider net jiddereen d’Zäit, fir mam Kuerf um Aarm iwwert de Maart ze flanéieren a sech do mat Bio anzedecken.

Et misst einfach Normalitéit sinn, am klassesche Supermarché Bio am Lassenen ze verkafen an och beim konventionellen Uebst a Geméis gréisstendeels op Verpackungen ze verzichten.

Ech fir mäin Deel brennen nach ëmmer drop, meng Uebst- a Geméisfilëten beim Akaf am Supermarché anzesetzen.