De Robert Dennewald ass Éierepresident vun der FEDIL.

AUDIO: Carte Blanche Robert Dennewald

E puer Deeg virun onsem Nationalfeierdag mengen ech wier et net falsch, sech e puer Gedanken iwwert d’Positioun an d’Wichtegkeet vun de Lëtzebuerger Entreprisen an onser Gesellschaft ze maachen.

Et ass wuel all Mënsch bewosst, datt d’Entreprisë fir d’Schafung vun Aarbechtsplazen a vum wirtschaftleche Räichtum an onsem Land stinn. Déi exzellent Campagne vun der Regierung "Luxembourg – let’s make it happen" mat deem neien Nationbranding huet positiv zu dësem Bewosstsi bäigedroen.

Den amerikanesche President hat dat bei senger Amtsaféierung mat "America First" e bëssche méi radikal formuléiert. Ech wäert bestëmmt net d’Exzesser vun dem amerikanesche President kommentéieren, mee et wier villäicht net falsch e bëssche "Luxembourg First" an onst deeglecht Denken eranzebréngen.

Vill ze oft stellt ee fest, datt de Lëtzebuerger Bierger auslännesch Wueren deenen einheimesche virzitt, obwuel mir zum Beispill, fir der nëmmen e puer ze nennen, iwwert eng eenzegaarteg gutt Landwirtschaft, Wäin- a Béierproduktioun verfügen.

D’Verwaltungen an d'Gemenge stinn am Allgemengen trei zu de Lëtzebuerger Betriber. Bedenklech awer gëtt et, wann ee feststellt, datt eenzel Gemengen oder Verwaltungen, déi jo mat ëffentleche Gelder hantéieren, vergiessen, datt et Betriber zu Lëtzebuerg gëtt, déi eng Vilfalt vun hire Bedierfnisser ofdecke kéinten, déi awer leider ze dacks mengen, datt d’Produkter, well se aus dem Ausland kommen, automatesch besser wieren, ewéi déi eegen. Déi Responsabel schuede mat hirem Handelen onser Wirtschaft a setzen ons Aarbechtsplazen op d’Spill, an doduerch, well se mat ëffentleche Gelder onnëtzer Weis an d'Ausland ginn, ass dat fir déi betraffe Lëtzebuerger Betriber och nach eng inakzeptabel  Demütegung.

Zum Nationalfeierdag en Opruff un eis all: komm mer denken och emol "Luxembourg First".