Um Dag virun Niklosdag freet sech den Ekonomist Marc Muller a senger Carte Blanche, wat d’”Koalitioun vun der Gerechtegkeet, der Innovatioun an der Wäitsiicht”, inklusiv hirem neien an duebel besate Ministère fir Digitalisatioun, der Lëtzebuerger Schoul a Jugend brénge wäert.

AUDIO: Carte Blanche vum Marc Muller

« D’Investitioune vun haut, sinn d’Recettë vu muer »: Mengt eise Premierminister exklusiv d’Steierrecetten oder awer och d’Liewesqualitéit? "Wann et dem Land gutt geet, soll et de Leit besser goen": Sinn domat nëmmen déi aktuell Wieler gemengt oder awer och déi nächst Generatiounen? Hei, aus der Sicht vun der Schoul an der Jugend, e puer weider Froen a Gedanken zur "Koalitioun vun der Gerechtegkeet, der Innovatioun an der Wäitsiicht":

Stéchwierder DIGITALISATIOUN an INVESTITIOUN

Ginn d’Lycéeë raum- a personalméisseg esou opgestallt, datt Klasseneffektiver vun 30 Schüler a méi evitéiert ginn? Kritt erëm all Klass hiren eegenen, feste Klassesall, deen d’Schüler dekoréieren dierfen? An deem si sech tëscht de Schoulstonnen erblose kënnen, statt mat Sak&Pak duerch d’Gebaier hetzen ze mussen?

Ginn all bestoend Schoulgebaier fir den digitalen Zäitalter ausgerëscht? Mat konsequenten Investitiounen an d’Infrastrukturen, wéi modern an eenheetlech equipéiert Klassesäll, mat Multimedia-Equipement a leeschtungsfäegem Wlan-Internet? Ginn duerfir zousätzlech, kompetent a motivéiert, Informatiker engagéiert déi dëst Material funktiounsfäeg halen? Ginn d’Enseignante konsequent fir e pädagogeschen Asaz vun dësem digitalen Material forméiert?

E puer Tablett-Klassen iwwert d’Lycéeë verdeelt an e puer mediewirksam ageweiten an top-equipéiert Lycée-Neibauten ginn do net duer. Och all ale Schoulsall muss prett sinn, fir e modernen Unterrecht an der digitaler Welt.

Stéchwierder INNOVATIOUN a WÄITSIICHT

Ginn d’Lycéesdirektiounen administrativ entlaascht, duerch méi Personal a manner Bürokratie, fir datt si Zäit fannen, d’Autonomie vun hirem Lycée an innovativ, differenzéiert an zukunftsfäeg pädagogesch Projeten ëmzesetzen, statt um Schreifdësch an EXCEL-sheet’en a Formalitéiten ënnerzegoen?

Ginn d’Horaires&Programmes mat Wäitsiicht komplett iwwerschafft, entlaascht an d’Inhalter fächeriwwergräifend ofgestëmmt a vernetzt? Ginn d’Schüler drop preparéiert, sech an hir Ëmwelt ëmmer nees, voller Selbstbewosstsinn an Zouversiicht, nei ze erfannen an enger Welt wou de stännege Wiessel dat eenzegt Bestännegt ass? Gëtt endlech déi reng Wëssensvermëttlung a Wëssenreproduktioun reduzéiert, fir Zäit a Plaz ze schafen, fir wichteg Zukunftskompetenze wéi Kreativitéit, Kooperatioun, Kommunikatioun, Ethik, Wëssensuwendung a kritescht a vernetzt Denken? Des mënscheneege Kompetenze sinn am Zäitalter vun der kënschtlecher Intelligenz schwéier digitaliséierbar an duerfir zäitlos. Doriwwer brauch eist Land e breeden Debat a politesche Konsens.

Stéchwierder WÄITSIICHT A GERECHTEGKEET

Gëtt eise Pensiounssystem méi onofhängeg gemaach vum staarke Wirtschafts- an Demographiewuesstëm an esou zukunftsfäeg opgestallt? D’Kanner vun haut dierfen an hirem Beruffsliewe vu muer net ënnert enger iwwerhéijer Cotisatiouns- a Steierlaascht leiden, fir da selwer herno vun hirer eegener Pensioun nëmmen schlecht liewen ze kënnen! De Pensiounssystem zur Zäit upassen heescht: Wäitsiicht a Generatiounegerechtegkeet, statt Generatiounekonflikt!

Léiwe Kleeschen, schenk eise Politiker muer e geschäerfte Wäitbléck op d’Besoine vun eiser Schoul a Jugend, statt op hir eege Politikercarrière, well de Poker ëm d’Ministèren an de Splitting vum Vize-Premier-Posten hätten eigentlech Rutten verdéngt.