Fir Hoffnung am neie Joer kéint eist Consommatiounsverhale suergen. Loosse mer mat eisem Frigo ufänken! D'Magali Paulus schafft fir Frères des Hommes an ass engagéiert bei etika an dem Collectif Tax Justice Lëtzebuerg.

Kann 2017 nëmme besser ginn? Dat ass d'Fro déi ech mir momentan stellen. Et huet e jo ëmmer vill Hoffnung am Ufank vum Joer. Den David Bowie, de Prince, de Leonard Cohen, de Fidel Castro an déi Dausende Syrier, Eriträer,  Somalier… déi eis 2016 verlooss hunn, kënnen op alle Fall net nach eng Kéier stierwen. D'Hoffnung léisst mech awer zimlech am Stach, wann ech un d'Electioun vum Trump, d'international Rehabilitatioun vun engem Massemäerder - vive de Bachard - d'Condamnatioun vum Antoine Deltour a Raphaël Halet trotz der Unerkennung vum Interêt général … denken.

Mä am Fong ass et besser, méi no ze kucken, do ass vläicht bësse méi Hoffnung … Enn 2016 ass zum Beispill OUNI opgaangen, déi 1. Epicerie ouni Emballagen, TERRA, déi bis elo eenzeg AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne) zu Lëtzebuerg huet eng ëmmer méi grouss Waardelëscht, d'Transitiounsbewegung zitt ëmmer méi Leit un, et entstinn Energiekooperativen … Et huet en besser, ronderëm sech ze kucken an do unzefänken, Saachen z'änneren, laut dem Adage vum Gandhi : be the change you want to see in the world. Ufänke mat sengen eegene Gewunnechten: wat iessen ech, wéi a wou gëtt dat produzéiert, wat ech iessen, wéi ass et mam Waasser, dat ech drénken, mat welche Valeuren erzéien ech meng Kanner, wei oft fueren ech mam Bus, mam Vëlo oder ginn zu Fous ...

Eng méi responsabel Consommatioun vu jidderengem kéint e groussen Impakt hunn: loosst eis lokal, bio a fair consomméieren. Sou kenne mer ufänken, déi negativ Konsequenze vun eiser Consommatioun op Populatiounen an Afrika, Asien a Latäinamerika an op d'Ëmwelt a Grenzen ze halen. Mir kënnen et de Produzenten hei zu Lëtzebuerg a ronderëm erlaben, e méi stabele Marché ze hunn a méi Valeur an d'Produktioun vun eisen Iesswueren an doduerch eng nei Valorisatioun vun dem wichtege Beruff vum Bauer a Geméisgäertner ze kréien.

Doduerch dass mer méi responsabel consomméiere, kënne mer zum Equiliber vun eiser Welt an och vun eisem Liewe bäidroen. Ëmmerhi si mer wat mer iessen ...