D'Magali Paulus schafft fir Frères des Hommes an ass engagéiert bei etika an dem Collectif Tax Justice Lëtzebuerg. Si gesäit sech als eng Vertriederin vun der Zivilgesellschaft. Mee wat ass d'Zivilgesellschaft a wie vertrëtt se?

Eng Gesellschaft ass laut dem Larousse en Ensembel vu Mënschen, déi an engem organiséierte Grupp liewen. Zivilgesellschaft gëtt zënter dem Hegel als Oppositioun zum Staat gesinn, als eng Sphär, déi déi privat Interête vun Individue representéiert. Haut versti mer mat Zivilgesellschaft den Ensembel vun den Individuen, déi ausserhalb vun der politescher Klass sinn, d.h. d'Zivilgesellschaft hätt hier eege Representanten, déi sech vun de Professionelle vun der Politik ënnerscheeden. Mee wéi gëtt een zu engem Vertrieder vun der Zivilgesellschaft? De professionelle Politiker gëtt gewielt bei lokalen, nationalen oder europäesche Wahlen. Laut Wikipedia ass d'Zivilgesellschaft den Domaine vun dem ziville Sozialliewen, dee volontaire, gréisstens autosuffisent an autonom vum Staat ass. Eng Elektioun ass dann ee vun den Haaptevenementer, wou d'Zivilgesellschaft sech mobiliséiert, ënnert anerem duerch d'Educatioun vun der Wielerschaft.

Veräiner, Asblen, Clibb ginn de Bierger d'Méiglechkeet, sech fir eng bestëmmten « Cause » z'engagéieren an dat net eleng, mee mat anere Leit, d.h. si hëllefen eis soziale Lien ze kreéieren. Laut enger Etude vum CEPS vun 2010, sinn et 2009 ëm déi 8.500 Asblen zu Lëtzebuerg ginn. D'Hallschent vun deenen Associatioune befannen sech am Beräich vun der Kultur, dem Sport an der Fräizäit. Dëst refletéiert d'Changementer um soziale Plang: méi Fräizäit, méi laang Studien, méi Liewensdauer, Accès un nei Technologien, mee och eng nei Allocatioun vu finanzielle Ressourcen an d'Fräizäit. Dass mer méi Fräizäit hunn, déi mer an d'Zivilgesellschaft investéieren, ass jo am Fong eng super Saach. Eng staark Zivilgesellschaft garantéiert ëmmerhin Inclusioun, Demokratie, d.h. méi Gerechtegkeet.

D'Fro déi ech mer awer stellen, ass: Hu mer wierklech genuch Zäit? Wéi oft kënnt et eis vir, dass mer d'Gefill hunn, wéi en Hamster a sengem Rad ronderëm ze dréie fir alles ënnert en Hutt ze kréien. Dofir wéilt ech, dass mer eis alleguer elo 15 Sekonnen Zäit huelen, fir e bëssen zur Rou ze kommen. Einfach nëmme Rou.

...

Rou wéinst dem ville Kaméidi an der Welt. Mir musse méi zur Rou kommen, méi bewosst ootmen an eis Zäit huele fir Verschiddenes ze verstoen, ze genéissen. Dës Rou wäert eis et och erméiglechen, eis ëmmer méi a weider a Collectifen, Plattformen, Veräiner, Clibb, Associatiounen, Fondatiounen an ONGen z'engagéieren an da si mer zesummen um gudde Wee.