De Realitéiten an d'Aen ze kucken, schéngt fir vill Leit net esou einfach ze sinn. D'Zuelen allerdéngs schwätzen eng däitlech Sproch. Dat mengt op jidder Fall de Jean-Louis Schlesser an dësen Iwwerleeungen.

AUDIO: Eng Carte Blanche vum Jean-Louis Schlesser

All Mënsch kennt bei eis de STATEC, dee jo net nëmmen eng Wierklechkeet konstatéiert an doriwwer Chiffere publizéiert, mee och, wéi säin Numm et seet, Etüden an Extrapolatiounen iwwer déi aktuell Situatioun erausbréngt. Alles, wat de STATEC erausfënnt, ass esouwuel eis wéi och der Politik zougänglech, mä bekannterweis mécht déi oft, wéi wann et déi Donnéeën net géif ginn. Eng interessant a wichteg Extrapolatioun sinn d'Previsiounen iwwer de Wuesstem vum PIB, also der wirtschaftlecher Leeschtung vu Lëtzebuerg. Ech ka mech erënneren un Zäite virun etleche Joren, wou mer all op d'Zuele vun der Inflatioun gekuckt hunn a wou et da geheescht huet: "A wou geet dat nëmmen hin?" D'Inflatioun huet a leschter Zäit däitlech u Brisanz verluer, mä trotzdeem sollt ee sech un e puer inflationär Phenomener erënneren, wéi zum Beispill, datt zënter 50 Joer d'Präisdeierecht op kurannte Produite 500 Prozent ass, datt de Präis vum Kaffi sech mat 5 multiplizéiert huet, d'Brout mat 12, an d'Grompere mat 19. Dir hutt gutt héieren, mat 19! Ech iwwerhuelen dës Zuelen eent zu eent vum STATEC. Wat de STATEC net gerechent huet, ass, datt mer haut e Computer mat der zéngfacher Rechekapassitéit vum ganzen Apollo-Programm, Moundlandung abegraff, fir 1.000 Euro kafe kënnen.

Zréck zu de Chiffere vun eise Statistiker. Zréck zu eisem Grand-Duché mat 615.000 Awunner. Erënnere mer drun, datt 1960 Lëtzebuerg 313.000 Awunner hat. Dat war schlicht d'Halschecht vun haut. Villes huet drop higedeit, datt d'Bevëlkerung géif ofhuelen. Wat d'Kannerkréien ugeet, do ware mer ni dichteg, weder fréier nach haut. Mir waren esouguer zimlech um Wupp vum Peloton. Haut ginn d'Gebuerten an d'Luucht. Mä dat geet exklusiv op de Kont vun den Net–Lëtzebuerger. D'Natalitéit bei de Lëtzebuerger geet erof mat 2,5 %.

Fir eisen Train de vie finanzéieren ze kënnen – dee vun der ëffentlecher Hand, wat d'Investitiounen an d'Gehälter ugeet, onse soziale System mat dem extrem deiere Gesondheetswiesen, de Pensiounen an aneren Avantagen - brauche mer e Wuesstem vum PIB all Joer vun 3 bis 5 Prozent. Dat ass nëmmen hinzekréien, wann d'Zuel vun de Leit, déi zu der Produktioun bäidroen, ëmmer méi grouss gëtt. Mat dem Kannerkréie geet et net duer.

Ech mengen, et kann ee vu jidder Bierger, an nach méi vu Leit, déi politesch a gesellschaftlech Verantwortung hunn, oder gär hätten, erwaarden, datt se e puer denkbar einfach Donnéeën, wéi zum Beispill déi, déi Statistik eis liwwert, zur Kenntnis huelen an doraus Konklusiounen zitt. An eisem Fall, esou schéngt et mir, ass et net dermat gedoen, wann een, a Saachen Auslänner, mat rosene Parollen hantéiert, déi op soss näischt foussen, wéi op virgefaasste Meenungen, déi net dat geréngst mat der Realitéit ze dinn hunn. Mä dofir ëmsou méi mat den niddregsten Instinkter am Mënsch.