A senger Carte Blanche freet de Psychiater Paul Rauchs sech, wat de Fall Vincent Lambert mat den Europawale verbënnt.

AUDIO: 29/05/2019 Carte Blanche Paul Rauchs: Vincent Lambert an EU

D'lescht Woch huet Europa gewielt an d'franséisch Justiz decidéiert, net ze wielen: Déi Paräisser Cour d'appel huet nämlech den Doktere vum Vincent Lambert, deen zënter 2008 an engem irreversibele Koma läit, ordonnéiert, hie weider artifiziell ze ernieren, an dat bis dass de Comité International des Personnes Handicapées, en Organ vun der UNO, säin Avis ginn huet.

Den Ausgang vun den Europawalen an d'Affär Lambert hunn eppes gemeinsam: Si si symptomatesch fir eng Gesellschaft, déi Angscht huet, well se hir Repèren a Fro stellt, andeems dass se all Grenze verwëscht: d'Grenzen tëschent de Länner, d'Grenzen tëschent der Gauche an der Droite (den Emmanuel Macron wëllt "en même temps" riets a lénks stoen), d'Grenzen tëschent Mann a Fra mat der aktueller Genderproblematik, d'Grenzen tëschent Mënsch an engem eventuelle Gott mat der atheistescher Weltanschauung, d'Grenzen tëschent Mënsch an Déier mat dem veganen Antispecismus, d'Grenzen tëschent Mënsch a Maschinn mat der Intelligence artificielle, bis hin zu de Grenzen tëschent Liewen an Doud mat den Debatten iwwer d'Fin de vie.

Grenzen awer berouegen, si schafe Repèren, duerch déi mer wëssen, wou mer dru sinn, oder besser, wou mer woussten, wou mer dru waren. Mä Grenze begrenzen och eis Fräiheet, eis individuell Entscheedungen, eise libre Arbitre. An dann ass d'Versuchung grouss, sech nei Grenzen, nei Geboter a néi Verboter ze ginn. Dës nei Repèrë sinn dann oft karikatural, an ech zielen der e puer hei konterbont op: den Allah vun den Islamisten, ëmmer nei medizinnesch Guidelines, fir gesond ze liewen, zoue Grenzen, fir de Friemen dobaussen ze loossen, eng eenzeg Sprooch mat enger fester Grammatik fir e befestegt Land an esou weider an esou fort.

"Gott ist tot", huet den Nietzsche viru méi wéi 100 Joer behaapt, mä de Mënsch ass (nach?) net bereet fir dës eidel Plaz anzehuelen. Well en net d'accord ass, de Präis fir seng nei Fräiheet ze bezuelen. Dee Preis ass d'Angscht, Angscht selwer ze decidéieren an d'Konsequenzen ze droen, well ee jo ni sécher ass, richteg decidéiert a gehandelt ze hunn. Angscht also virun der eegener Responsabilitéit.

D'Peripetië vun der Affär Lambert sprieche Bänn: D'Medezin gëtt (zu Recht) vun der Justiz encadréiert, an d'Justiz selwer sicht sech och ëmmer néi Garantien. Déi franséisch Geriichter fille sech net zoustänneg a froe Rot fir d'éischt bei Europa a senger Cour des Droits de l'Homme a schliisslech bei der ganzer Welt, der UNO hirem Comité International des Personnes Handicapées. Dir gestt, mir hunn een Här, a wéi ech mengen net zu Onrecht, ofgeschaaft, mä mir hunn en duerch eng Hellewull vun neien Hären an Diktatoren ersat.