De Robert Weber, fréieren Nationalpresident vum LCGB a fréieren Deputéierten, beschäftegt sech mat dem Sozialen Dialog.

Zu Lëtzebuerg hänkt den Hausseegen an der Sozialpartnerschaft schif - eng Carte Blanche vum Robert Weber, dem fréieren Nationalpresident vum LCGB a fréieren Deputéierten.

Carte Blanche vum Robert Weber (27.11.19)

De Patronatsverband UEL fäert den Dialog mat de Gewerkschaften a wëllt der Regierung, oder deenen eenzele Ministeren eleng, d'Entscheedungsrecht iwwerloossen. Déi dräi grouss Gewerkschaften LCGB, OGBL a CGFP hunn an engem solidareschen Akt der UEL de béise Fanger gewisen. Dat war richteg esou. De soziale Fridde gëtt et net zum Nulltarif. An och muss een deenen neie Generatiounen vu Patrone soen, wat Sozialpartnerschaft a Sozialdialog bedeit.

Sozialpartner si Gewerkschaften a Patronen an de Sozialen Dialog ass dat gemeinsaamt a kooperatiivt Handele vun de Sozialpartner. Hiert gemeinsaamt Ziel muss „eng gutt Aarbecht" sinn an dofir muss een de verdeedegungspolitesche Kompromëss ustriewen. De Sozialen Dialog ass en Demokratieprinzip an ouni Sozialen Dialog gëtt et keng Sozialpartnerschaft. Och sinn den Aarbechtsfridden an de Sozialdialog eng matenee verbonnen.

D'Patronen an d'Gewerkschafte wëssen am beschten, wat an der Wirtschaft an an de Betriber lass ass. An dofir musse si matenee verhandelen a si däerfen der Politik des Entscheedungen net iwwerloossen. E Kollektivvertrag oder eist Aarbechtsrecht däerfe kee politesche Walprogramm sinn.

Um Weltniveau (OIT), um europäeschen Niveau (Sozialdialog vun Val-Duchesse), um nationalen Niveau (Sozialpartnerschaft) an an de Betriber (Kollektivverträg a Personaldelegatioun) - iwwerall ass de Sozialdialog gesetzlech festgeluecht.

Natierlech, an enger liberaler Ekonomie ginn et nëmme senkrecht Entscheedungen. Mir liewen awer an enger sozial-ekologescher Maartwirtschaft. Déi muss ëmmer erëm sozial an ekologesch korrigéiert ginn. Wie kann dat besser wéi Sozialpartner. Jo, et brauch een och d'Politik, awer nëmmen do, wou déi aner zwee sech net eens ginn!

Hei sinn d'Entscheedungsrechter prioritär horizontal definéiert.

Also, packt iech a verhandelt mateneen!