A senger Carte blanche geet de Jean Huss, President vun der asbl Akut, op positiv Entwécklungen am Beräich vun der Ëmweltmedezin hei am Land an.

Viru Kuerzem huet eise Gesondheetsminister Etienne Schneider decidéiert, deen am Regierungsprogramm festgeschriwwenen "Nationalen Zenter Ëmweltmedezin" beim CHEM am Süde vum Land unzesidelen.

Carte Blanche vum Jean Huss

Onofhängeg vun der Fro vum Site vun dëser stationärer Unitéit, déi jo am Interêt vu schwéier kranken Ëmweltpatiente geplangt ass, bedeit dës Entscheedung en éischte wichtege Schrëtt a Richtung Unerkennung vun der Problematik Ëmwelt a Gesondheet an Ëmweltmedezin. Et gëtt nämlech vum wëssenschaftleche Standpunkt aus ëmmer méi däitlech, dass net nëmme spezifesch Ëmweltkrankheete wéi MCS, dat heescht Chemikalienempfindlechkeet, oder Elektrohypersensibilitéit duerch eis belaaschten Ëmwelt gefërdert ginn, mä och eng Partie méi bekannte chronesch Erkrankunge wéi zum Beispill Allergien, Kriibs, neurologesch oder psychesch Krankheeten an esou virun, an dat deels scho bei Kanner oder nach jonke Leit.

Dofir menge mir vun Akut, an dat steet och am neie Regierungsprogramm, datt elo och esou séier wéi méiglech e globalen Aktiounsplang Ëmwelt a Gesondheet an Ëmweltmedezin misst op- an ausgebaut ginn. Kärelementer dovu sinn engersäits eng verbessert, och ëmweltorientéiert Preventiounspolitik, fir déi villfälteg Ëmweltursaache vu Krankheeten ze reduzéieren oder ze ënnerbannen. An anerersäits och d‘Fërderung vun ursaachenorientéierten Diagnostikmethoden an Therapien. An och déi medezinesch Recherche ronderëm eis Universitéit an eis Fuerschungslaboe wier eng absolut sënnvoll Ergänzung am Kader vun esou engem nationalen Aktiounsplang.

Ëmweltmedezin huet strictement näischt ze di mat Esoterik oder aner zweiwelhafte Wonnertherapien, mä baséiert, ursaachenorientéiert, op modernste präzise Laboratoiresanalysen an Diagnostikmethoden, déi dann individuell-klinesch Therapië méiglech maachen.

Am Interêt vun der wuessender Zuel vun ëmweltkranke Patienten, déi bis haut de Gros vun dësen Analysen an Therapiekäschten aus der eegener Täsch musse berappen, ass Akut, esou wéi am Regierungsprogramm festgehalen, a wéi och de Sozialminister Romain Schneider et duerchblécke gelooss huet, der Meenung, datt och dës Käschten zu engem gewëssen Deel misste vun eise Krankekeesen iwwerholl ginn. Dat esou guer am Interêt vun de Krankekeese selwer, well geheelte Patienten net méi laang chronesch krank sinn an dofir d’Keesen och mëttelfristeg entlaaschten. Akut jiddefalls steet dëser globaler ëmweltmedezenischer Approche absolut positiv géintiwwer an ass bereet, sech konstruktiv dorunner ze bedeelegen.