De Progrès ass de Moteur vun eiser Ekonomie an als Konsequenz entsteet hei eis Prosperitéit.

Mat deem Leitmotiv wëllt ee bewosst a proaktiv d’Zukunft gestalten an net nëmmen d’Verännerunge geréieren. De Progrès erlaabt eis et, d’Zukunft unzegoen a bréngt eng ganz Partie vun Erneierungen an Innovatioune mat sech.

Carte Blanche vum Marc Hostert

Mee de Progrès ass net lineaire an d’Innovatioun huet och net nëmme positiv Säiten: De Klimawandel, d’Automatisatioun, d’sozial Ongläichheete souwéi ongehemmte Wuesstem, zum Beispill, werfen Zweiwel op déi méiglech positiv Effekter vum Progrès.

Dobäi kënnt, dass mer am Ufank vun dësem Joerzéngt an den Industrielänner méiglecherweis op der Spëtzt vun engem ekonomeschen Zyklus, vun der Globalisatioun a vum Fräihandel ukomm sinn. Kloer erkennbar sinn desweideren a westlechen Industrielänner zwou grouss Erausfuerderungen: Déi vun der Demographie an déi vun der Digitalisatioun.

De Progrès an d’Innovatioun wäerten an deenen nächsten 10 Joer dëse fundamentalen Erausfuerderungen musse Rechnung droen. Fir dass de Progrès vum Succès soll gekréint sinn, brauch dëse Fräiheet um ekonomeschen an intellektuellem Plang, Courage an Ausdauer, well de Progrès ass Fruucht vun der Virwëtzegkeet, vu gudden Decisiounen a vun adaptéierte Reglementatiounen.

Dëst eleng geet awer net duer, oder net méi duer an eiser moderner an oppener Gesellschaft, vun Transparenz a Biergerbedeelegung.

Besonnesch an haaptsächlech muss de Progrès haut an an Zukunft vun der Populatioun gedroe ginn. Wat fir eng Verännerunge sinn erwënscht? Wat fir eng Verännerunge si verfréit?

Enger rezenter Studie no, déi  a 16 Länner weltwäit duerchgefouert gouf, si Populatioune vu 15 Länner der Meenung, dass de Progrès an deenen nächsten 10 Joer muss vill méi Vitess kréien.

Déi Haapt-5 Felder, wou de Progrès am meeschte soll zouhuelen sinn: D’Mobilitéit, d’Weiderbildung, d’Garde vun den Kanner an d’Gläichberechtegung souwéi den Equiliber  tëschent der Aarbecht an dem Privat-Liewen.

Just an der Schwäiz wëlle se kee méi séiere Fortschrëtt. Lëtzebuerg ass an dëser Etüd net analyséiert ginn.

Et wär awer sécherlech net oninteressant de Residenten an de Frontalieren hir Meenung zum Fortschrëtt a sengen  verschiddenen Dimensiounen ze kennen!

(Follow me on Twitter and Facebook at: @marchostert)