Haut freet d’Magali Paulus sech wat eigentlech déi Haaptfro zu dëse komesche Zäite kéint oder misst sinn. Si schafft fir Frères des Hommes an ass engagéiert bei Etika an dem Collectif Tax Justice Lëtzebuerg.

Carte Blanche vum Magali Paulus

D’Sonn schéngt dobaussen, ech sëtzen un mengem Partner sengem Büro, deen als Independant vill vun doheem schafft. Duerch hien kann ech och ouni Problem Télétravail a Schoul doheem bmaachen. Mir hunn Internetverbindung, Computer, Printer, Scaner… Mir hunn och d’Chance an engem Haus ze wunne mat genuch Plaz bannen a baussen, fir eis net een deem aneren op d’Féiss ze trëppelen. Ech si privilegéiert, well ech weider bezuelt ginn, kee grousse Risiko hunn, entlooss ze ginn, eis Duechter vun doheem schoulesch begleede kann… Mengem Partner geet et professionell manner gutt. Hien ass Independant, Yogasproff. Hien huet freides den 13. Mäerz all seng Kueren ofgesot, eng Dose Kueren d’Woch. Lo mécht e sech Gedanken, wei hie mat de virtuellen Technologië weider enseignéiere kann, an deem e Videoe mécht, Meditatiounen ophëllt an esouguer e kollektiven Defi fir e virtuellen Tour vu Lëtzebuerg mam Sonnegrouss ze maachen: 329.629 Sonnegréiss brauch en dofir… Bis elo hunn eng Honnert Leit sech ageschriwwen. Dir kënnt och gratis matmaachen, op rajayoga.lu.

Déi finanziell Fro mécht sech awer och elo ëmmer méi present: kann hien dëst (Schoul)Joer nach „normal“ Kuere ginn oder muss en alles virtuell maachen? Wéi finanzéiert en dat? Wéi bezilt hie weider de Loyer vu sengem Sall, d’Krankekeess, d’Pensiounskeess? Fir d’Independanten, kleng Betriber, Geschäfter ass dëst eng onmoosseg komplizéiert Zäit, eng Zäit voller Onsécherheeten…

Fir eis alleguer ass d‘Ongewëssheet grouss: wéi geet et weider? Wéi gesäit d’Welt no der sanitär Kris aus? Wéi schro gëtt déi sozial an ekonomesch Kris? Wéi gëtt d’Kris a Länner, wou scho sozial an ekonomesch Krisen am Gaang sinn, wou autokratesch a kleptokratesch Regimme vun der Kris profitéieren, fir de Bierger-innen hir Fräiheeten nach méi ze limitéieren a sech an hir Akolythen nach méi ze beräicheren? Wéi kënne mer dëse Moment notzen, fir geziilt géint d’Inegalitéiten ze kämpfen, déi duerch dës Kris hei an iwwerall op der Welt verstäerkt ginn? Wier et net méi wichteg, sech elo dorops ze konzentréieren, amplaz eis all Dag mat Zuelen auserneenzesetzen, wéi vill Doudeger, wéi vill Infizéierter, wéi vill op der Intensivstatioun, wéi vill Geheelten, wéi vill Masken, eis ze froen, wéi laang mer nach doheem bleiwe mussen…? Ass et net elo un der Zäit, sech Zäit ze huelen an driwwer nozedenken, wéi mer eng méi gerecht, méi resilient a méi solidaresch Gesellschaft a Welt zesummen opbaue kënnen?