Zanter engem Mount setze d‘Leit lo schonn doheem a kréien deeglech mat, wéi ee Virus eis nei Limitten opweist. Mir schwätze vun enger medezinescher, wirtschaftlecher a sozialer Kris. A senger Carte Blanche probéiert de René Winkin positiv Perspektiven opzeweisen

Carte Blanche vum René Winkin

D’Fro ass berechtegt, ob een dann iwwerhaapt mat eppes Positivem aus dëser schlëmmer Kris ka rauskommen. Ech denke jo: Wat positiv ka sinn, jo souguer positiv muss sinn, dat wären d’Konsequenzen, déi mer aus dëser Erfarung zéien. Zum Beispill am Zesummenhang mat der Digitaliséierung.

Aus der Nout eraus huet e groussen Deel vun de Leit quasi vun engem Dag op deen aner mat Télétravail ugefaangen. D’Reaktivitéit war enorm: Material, Software, déi néideg Cybersécherheet an Autorisatiounen, alles war séier do. Automatiséierung an Industrie 4.0 erméiglechen et, fir Maschinne vun doheem ze steieren mat engem Minimum u Leit an de Fabricken, wat dann och d’Aufgab erliichtert fir de „social distancing“ do anzehalen.

Jee besser eng Organisatioun Ufank Mäerz digitaliséiert war, desto méi séier ass et hir gelongen, hire Plang B am Confinement ulafen ze loossen an d‘Aktivitéit oprecht z’erhalen, insofern se net verbuede gouf.

Den direkte mënschleche Kontakt ass a bleift wichteg op der Aarbecht an am Business. Trotzdeem wäerten eng Rei Betriber, opgrond vun hirer Erfarung, méi op Teleaarbecht ëmstellen. Si erkennen Produktivitéitsverbesserungen, kënnen de stau-geplote Mataarbechter méi entgéintkommen a sech nei Horizonter opmaache beim Rekrutement vun Talenter. Accorde mat de Nopeschlänner iwwer Teleaarbecht sollten dat dauerhaft ofsécheren.

Vereinfachung an Digitaliséierung vun de Verwaltungsofleef bewäre sech. A mir erkennen, dofir muss ee keng Éiwegkeet un engem Ee schielen. An ee puer Wochen ass et der Adem mat Experte gelongen, ee System opzebauen, fir 1000 mol méi Dossieren am Chômage partiell ze traitéieren, wéi normal. Ee gutt Beispill. Aner Verwaltungsofleef
sinn elo leider gestoppt, well d’Opportunitéite vum Projet e-administration do nach net ganz ëmgesat gi sinn.

Teleconsultatiounen an der Medezin oder e-learning kënne sech an dëse Woche beweisen. De Minister Claude Meisch wëll no der Vakanz déi Schüler afänke goen, bei deenen dat nach net ukomm ass. Villäicht fënnt hien ënnerwee och e puer staark minoritär Enseignanten, déi zanter engem Mount vermësst ginn.

De Potenzial vun de neien Technologie bleift immens. Stellt iech mol vir, wou mer dru wären, wa mer deen hei Confinement virun 20 Joer hätte missten duerchzéien. Un eis, fir déi nächst 20 Joer mat ze gestalten.

Et wär falsch, d'Digitaliséiereung elo just als ee Moyen ze gesinn, fir d’Leit doheem oder an Telezentren ze loossen. Sport, Kultur, Zesummeschaffen a sech treffen, dat ass a bleift wichteg. Ma an Zäite vu Wunnengsnout, vun Mobilitéitsproblemer, vun Talentmangel, vu Klimakris an net zulescht vun Wirtschaftskris sollte mir déi positiv Erfarung aus dëse schwéiere Méint notzen, fir duerch ee séieren an awer och séchere Moderniséierungsprozess méi effizient ze ginn an dobäi trotzdeem mënschlech ze bleiwen.