D’Weltekonomie ass um Wee an eng wirtschaftlech Rezessioun, wéi mer se zënter dem zweete Weltkrich net méi kannt hunn.

Eng Rei Saache si schif gelaf, fir dass et zu dëser Katastroph komm ass, an Ursaachen an eventuell Feeler missten analyséiert ginn.

Ugefaange mat China, dat de Virus géint September vum leschte Joer warscheinlech schonn identifizéiert hat, awer léiwer evitéiert huet, dass e “Whistleblower” d’international Communautéit alertéiert hätt. D’Absence vun Transparenz a Kommunikatioun ass e grousse Responsabele vun dëser Kris.

A justement och d’Weltgesondheetsorganisatioun huet de Risk vun enger Pandemie léiwer laang minimiséiert. Doduercher ass vill Zäit verluer gaangen. D’Absence vu Kooperatioun op allen Niveauen ass en zweete grousse Responsabele vun dëser Kris.

Enfin hunn an deenen eenzele Länner d’Regierungen de sanitäre Risk laang ënnerschat, heiansdo esouguer einfach niéiert, a waren iwwerhaapt net prett, wéi et dunn zur Kris koum. Villäicht mussen op deem Niveau och eng Kéier Responsabilitéiten definéiert ginn.

D’Interventioune vun de Regierungen iwwer d’ganz Welt, mat grousse finanziellen Ausgaben, fir sozial an ekonomesch Konsequenzen ze minimiséieren, sinn esou extreem, dass à terme eng Kris vun der staatlecher Verscholdung a ville Länner erëm fir grouss Instabilitéit wäert suergen.

Staark Rezessioune sinn net z’evitéieren an di eenzeg Fro ass, wéi geet et an deenen nächsten 2-3 Joer da weider:

  • Hu mer verstanen, dass eng transparent an effikass Kommunikatioun a Kooperatioun tëschen all de Länner indispensabel ass?
  • Hu mer verstanen, dass national Politiker a Regierunge méi wäitsiichteg a proaktiv agéiere mussen, fir panikaarteg dramatesch Reaktiounen z’evitéieren?
  • Wéi sti mer zur wirtschaftlecher Globaliséierung, wéi mer se zënter 30 Joer opgebaut hunn? Ass kuerzfristeg Produktivitéit dat eenzegt, wat eis interesséiert?

Et ass elo warscheinlech nach ze fréi, mee iergendwann musse mer eis méi fundamental Froe stellen, wéi mer eis international Produktioun an Distributioun wëlle gestalten a wéi mer wëlle mat anere Länner zesumme liewen.