Haut schwätzt d’Magali Paulus iwwert d’Wichtegkeet, sech eng aner Welt virzestellen.

Carte Blanche vum Magali Paulus

Si schafft fir Frères des Hommes an ass engagéiert bei etika an dem Collectif Tax Justice Lëtzebuerg.

Leschten Donneschden huet de Center of Ecological Learning Luxembourg, kuerz CELL, déi 2. Editioun vun den Transition Days lancéiert. D’Iddi vun dësem Festival ass, sech Gedanken ze maachen iwwert wéi mer an enger Welt zesumme liewe kënnen. D’Aféierung vum Festival konnt kee Bessere maache wéi de Grënner selwer vun der Transitiounsbeweegung, de Rob Hopkins.

Laut dem Hopkins ass, virun der Klimakris, déi Fro, déi mir eis stelle sollen: Wat wär wann? What if? Et si? Eis Fantasie schaffe loossen, fir eis eng aner Welt virzestellen. Eis virzestellen, dass mer vun 2020 bis 2030 fantastesch Saachen erreecht hunn, dass mer d’Potentialer, déi mir Mënschen hunn, fir eng strukturell, radikal Ännerung vun eise Liewensweisen, eisem System, agesat hunn. An dann déi Welt sou wéi se 2030 ass virun eisen Ae gesinn, eis se genee virstellen, richen, fillen. Dat, wat mer elo brauchen, ass eis Fantasie fräischalten. Eis "Wat wär wann"-Froe stellen a keng Äntwerte mat "Jo, mee" ufänken, mee mat "Jo an".

Dës Froestellung "wat wär wann" huet och d’Plattform Votum Klima am Summer an enger Campagne benotzt, fir d’Regierung ze froen, wéi et wär, wa si d’Mesuren, déi si zu Zäite vu Corona ugewannt huet, och géing op d’Klimakris uwenden: #WatWärWann d’Regierung endlech hir Moossnamen op wëssenschaftlech Daten a Fakte baséiere géing? #WatWärWann d’Regierung proaktiv an dringend op de Klimaschutz reagéiere géing?  #WatWärWann déi gréisste Verschmotzer a Saache Klima och déi gréisste Beméiunge géife maachen, zum Wuel vun alle Mënschen? #WatWärWann mer d‘Geld notze géingen, fir d’Wirtschaft fir jidderee fair, zukunfts- a klimagerecht ze gestalten?

Duerch déi Fro "wat wär wann" geet et drëms, de Mënschen eng Iddi vun deem ze ginn, wéi d’Zukunft kéint sinn. D’Imaginatioun ass nämlech kee Luxus. Mir mussen eis nëmmen nees léieren, se méi ze notzen, se fräizesetzen, se ze valoriséieren. Vläicht sollt ee mol iwwert dat nodenken, wat de Rainer Maria Rilke sot: „Die Zukunft zeigt sich uns, lange bevor sie eintritt.“ Also ass alles méiglech, mir mussen eis et nëmme virstelle kënnen.