Evolutioun agéiert iwwer laang Zäiten a vill Generatiounen. Evolutioun ass net d'Affär vun engem eenzelnen Individuum, deen am Laf vu sengem Liewen mat e bëssi frëscher Loft vum ohnmächtegen Affer zum wierhafte Virekiller mutéiert. Doriwwer eng Carte blanche vum Patrick Michaely.

„Heizuland muss du sou séier lafen, wéi s de kanns, wann s de op der selwechter Plaz wëlls bleiwen", erkläert déi Rout Kinnigin dem Alice am Lewis Carroll sengem Fortsetzungsmäerchen "Alice hannert de Spigelen".

Carte Blanche vum Patrick Michaely

Et ass an der Evolutiounsbiologie, wou sech dës Ausso dauerhaft an der Wëssenschaftssprooch duerchgesat huet: Hei steet se nämlech als Red-Queen-Hypothees an de Léierbicher, wou se virun allem de Phenomen vum konstante Wettrëschten tëscht konkurréierenden Organismen erkläre soll, wéi zum Beispill tëscht Raiber a Beit oder Wiert a Parasit. An dëser Course gëtt et nämlech kee Gewënner. Kaum huet de Wiert sech op d'Ofwier agestallt, rëscht de Parasit rëm no. Nëmmen Individue mat engem effikassen Ofwiermechanismus setze sech an der Reegel mat hirer genetescher Nokommschaft an der Gesamtpopulatioun duerch.

Dat bréngt ons natierlech bei de Coronavirus an Aussoen, déi virun allem a Kreesser vun Anti-Masken- an Anti-Test-Apostelen héich am Kurs stoen: Nämlech déi, datt onsen Immunsystem dësem Virus scho vun eleng Meeschter géif ginn, besser wéi all Plastikswänn, Masken an Desinfektiounsmëttelen, well et wier jo ëmmerhin den Immunsystem, deen d'Mënschheet déi lescht honnertdausend Joer schonns eng Rei vun anere schlëmmen Epidemien iwwerstoe gelooss hätt. D'Evolutioun géif duerfir suergen, datt och dëse Virus mat der Zäit zu engem saisonalen, méi oder wéineg harmlose Krankheetserreeger géif verkommen. Esou gelies an engem vill gedeelte zynesche Post vun engem Schwäizer Medezinner op Facebook.

Hmm. Elo ass Evolutioun awer eng Nummer méi komplex a gëtt leider dacks falsch verstanen. Eent virewech: D'Mënschheet wäert sech fréier oder spéider och mat dësem Virus arrangéieren. A jo, de mënschlechen Immunsystem ass immens effikass. Virun allem natierlech bei deenen, déi elo de SARS-CoV 2 oder virdru soss en Erreeger an der Millioune Joer laanger Evolutioun opgeraf haten an iwwerlieft hunn. Sou gesinn tant pis, allerdéngs och fir all déi aner, där hiren Immunsystem leider - aus wéi enger Ursaach och ëmmer - net esou tip top funktionéiert. De Problem ass ëmmer erëm deen, datt een ni weess, zu wéi engem Grupp ee selwer am Ufank vun der Course gehéiert. Evolutioun agéiert iwwer laang Zäiten a vill Generatiounen. Evolutioun ass net d'Affär vun engem eenzelen Individuum, deen am Laf vu sengem Liewen mat e bëssi frëscher Loft vum ohnmächtegen Affer zum wierhafte Virekiller mutéiert.

D'modern Medezin, d'Testcampagnen an déi bekannt sanitär Mesure ginn ons haut op onser Course mam Coronavirus d'Méiglechkeet, och déi matzehuelen, déi genetesch oder immunologesch vläicht nëmme mëttelméisseg oder schlëmmstefalls iwwerhaapt net gerëscht sinn. Loosse mir déi Chance net duerch Liichtfankegkeet ewechpuchen.

* De Patrick Michaely ass vu Formatioun Biochemiker, Coordinateur vum Science Festival an am Naturmusée responsabel fir Ëffentlechkeetsaarbecht a Kommunikatioun. Hien ass Member vum Lëtzebuerger Comité vum International Council of Museums.