„E Bësch als Cadeau fir d’Diözes“! Esou huet eng Bamplanz-Aktioun geheescht, déi d’“Grands-Clercs“, d. h. déi grouss Massdénger vun der Kathedral, zu Lëpschend am Éislek lancéiert hunn.

150 Beem fir 150 Joer Diözes Lëtzebuerg! A Präsenz vum Kardinol a vun der Ëmweltministesch sinn déi éischt Beem viru gutt 10 Deeg geplanzt ginn; déi nächst kommen no. Eng originell Initiativ! Se reit sech an an dat, wat d’Kierch zënter enger gewësser Zäit ëmdreift, wa se wëllt, nieft dem sozialen, och en ökologescht Bewosstsäin fërderen oder schafen. Dëst op der Linn vum Poopst Franziskus senger Enzyklika „Laudato sii“, déi viru fënnef Joer weltwäit Uklang fonnt huet. Grad wéi seng rezent „Tutti fratelli“. Well net nëmmen all Mënsche si Bridder a Schwësteren ënnereneen, mä mat hinnen och all déi aner Wiese vun der Schëpfung. De sympatheschen Hellegen Franz vun Assisi hat a sengem berühmte Sonnegesang dës Iddi lancéiert: „Fratello sole e sorella luna – Brudder Sonn a Schwëster Mond.“ Hien huet de Villercher gepriedegt a mam Wollef vu Gubbio geschwat.

Vill deelen haut déi ökologesch Suerg, och am reliéise Beräich – geet et dach ëm d’Erhale vun der Schëpfung. „Autour du pape, union sacrée pour l’écologie“ liesen ech an der „Croix“. Well mir all gehéieren zu där enger an eenzeger Mënschheetsfamill a liewen an deem enge gemeinsamen Haus, dat awer ëmmer méi degradéiert. Zesumme mat villen aneren, fille sech Judden a Chrëschten ökologesch a Flicht geholl, net zulescht opgrond vun hiren ureegene Basics an der Bibel: Zwee Schëpfungsberichter aus dem Buch Genesis, Weisheetsliteratur a Psalme presentéieren de Mënsch als deen, dee wéi an e Gaart eragesat ass, nodeems de Schëpfer d’Schëpfung vollend hat – e Gaart, dee muss geheegt a gefleegt ginn, a kengesfalls zerstéiert; wat mer awer duerch eisen onmoossege Liewensstil amgaang sinn ze maachen.

Eng „ökologesch Konversioun“ ass ugesot! An déi betrëfft äis all, ob gleeweg oder net gleeweg. Soss gëtt et iwwer kuerz oder laang keng Rettung méi fir eise Planéit.

Georges Hellinghausen