Ech hu virun enger Woch eppes erlieft, dat ass stellvertriedend fir sou villes wat am Moment leeft. An ech zielen iech dat elo a mengem perséinlechen Numm.

Carte Blanche vum Nora Back

Op d’Ukënnegung hi vun der Regierung nei Restriktiounen anzeféieren, ass mengem Meedche säin Danzcours innerhalb vu 24 Stonne 6 Mol zougesot an ofgesot ginn. Déi eng Kéier sollt en eemoleg ausfalen, déi aner Kéier sollt e guer net méi stattfannen, du sollt en awer stattfannen mat social distancing a Masken, op eemol war en dunn erëm ganz ofgesot. Am Wirrwarr vun de kontradiktoresche Messagen, hunn d’Elteren ugefaangen, ënnereneen ze spekuléieren, wat dann elo wier oder net wier. E-Maile sinn hin an hier gaangen, SMSe sinn ausgetosch ginn an um Schoulhaff ass wëll diskutéiert ginn.

D’Fro vum Danzen oder net ass lo net iwwerliewenswichteg. Mee hannendru stelle sech jo dann aner organisatoresch Froe wat d’Kannerbetreiung ugeet. Well hei bléckt jo kee méi duerch.

Ass d’Maison Relais op, wann et e positive Fall gouf? Oder ass dee Grupp vu Kanner dann a Semiquarantän? Oder an Isolement? Oder an Auto-Quarantän? Geet dee Grupp vu Kanner an d’Schoul? Mat wéi engem Enseignant?

Duerch d’Ausfale vum Titulaire, well e selwer vulnerabel ass, oder positiv oder a Quarantän, kënnt et ëmmer erëm zu Ersatzenseignanten. Oder d’Kanner ginn opgedeelt op e puer Klassen. Et feelt u Personal. Muss ech mäi Kand doheem loossen, wann et eemol houscht an oder néitst? A wann d’Kanner mussen doheem bleiwen, sollen d’Elteren de Congé pour raisons familiales extraordinaires kréien? Dee se awer net kréie bei eemol houschten. A bei engem richtege Krankeschäi vum Kand, dauert et e puer Deeg bis se déi néideg Dokumenter hunn. En attendant kënne se net schaffe goen. De Patron verlaangt awer e Krankeschäin oder e Certificat, datt d’Kand doheem ass. Am schlëmmste Fall gëtt de Salarié ënner Drock gesat a weess net wat maachen.

An dat selwecht zielt, wann de Salarié selwer positiv getest ass oder mat engem a Kontakt war. Well och do kritt en net mat Zäit säi Certificat, well d’Direktioun vun der Santé iwwerfuerdert ass.

An iwwerfuerdert si mer all. Och mat all de Mesuren. Gesetzer gi proposéiert a gestëmmt am Eiltempo. Dobäi hate mer schonn eng Generalprouf am Mäerz. Mir misste jo elo bëssen drop virbereet sinn. Haut ass eent sécher, mir musse léieren, mam Virus ze liewen. An dowéinst musse mer och laangfristeg Mesuren ergräifen, déi eis erméiglechen a Sécherheet kënnen als Gesellschaft mam Virus ze funktionéieren.

Am Moment maache mer de Géigendeel: kuerzfristeg d’Feier läsche mat Mesuren, déi d’Fonctionement vun eiser Gesellschaft immens aschränken.

E laangfristege Problem, deen elo nach méi akut gëtt, sinn natierlech d’Inegalitéiten. Et misst dréngendst eppes géint déi ëmmer weider wuessend ongläich Verdeelung hei am Land ënnerholl ginn. Mee do kréie mer gesot vun eiser Regierung, mir kucken, dat geet net esou séier, um Enn vun der Regierungsperiod. D’Chambre des salariés wëll elo net méi waarden a mécht eng Gesetzespropose zu der direkter Erhéijung vum Kannergeld.

Mee wat nei Mesuren aféieren ubelaangt, dat geet quasi iwwer d’Nuecht. Stënterlech an ouni mat de Leit ze schwätzen, ouni déi normal Prozedure vun der Consultatioun an dem Sozialdialog ginn nei Restriktiounen agefouert. Et ass schwéier en Iwwerbléck ze behalen.

4 ass déi nei 10. Zumindest an dem Moment wou dës Carte Blanche enregistréiert gouf. An 23 bis 6 ass déi nei Schlofenszäit. Nodeems mer well 12 Stonnen op der Aarbecht waren. Stewardesse schaffen an der Helpline. Ielebou a Fauscht sinn den neien Handschlag. D’Famill gëtt zum Risikofacteur Nummer 1. De Pyjama ass den neie Blummebouquet, wann een invitéiert ass. 10 Quadratmeter hu mer fir eis awer just am grousse Buttek, net am klengen.

Laangfristege Krisemanagement geet anescht.
Ech weess bis haut weder op den Danzcours virun der Vakanz stattfonnt huet, nach ob et sech ganz ausgedanzt huet.