Wat hunn Perséinlechkeete wéi z.b. de Walt Disney, Albert Einstein, Bill Gates, Oprah Winfrey, oder nach den Henri Ford gemeinsam?

Si all hu fir d’éischt misse Réckschléi astiechen, ier si den Duerchbroch erreecht hunn, an esouguer nei Standarde an hire Beräicher setze konnten.

Dëst andeems si eben eng zweet - oder dacks souguer eng drëtt oder véiert - Chance kruten, déi si dunn och genotzt hunn.

Onerkannten Talenter, eng net bis zum Schluss duerchduechten Iddi, oder een onkoherente Business-Plang sinn oft Grënn vun engem Réckschlag.

Do dernieft ginn et awer och Echecen duerch feelend Demande oder Krisen, wéi mir se elo grad erliewen. D’Covid-19 Pandemie huet net nëmme Repercussiounen op d'Gesondheet vun de Leit, mä och op d'Gesondheet vun eise Betriber.

Och ee virsiichtegen a virausdenkenden Entrepreneur, dee Reserven ugeluecht huet an eng gesond Tresorerie huet, kann duerch dës Kris séier un d’Struewele kommen.

Nach ass et ze fréi fir ze soen, wéi vill vun eise Betriber d‘Kris net wäerten iwwerliewen, virun allem no de rezenten, neie Restriktiounen, déi néideg ware fir déi 2. Well vun den Infektiounen an de Greff ze kréien. An den 10 éischte Méint vun dësem Joer ass Zuel vun de Faillitte plus ou moins um selwechten Niveau bliwwe wéi 2018 an 2019. Et ass awer dervun auszegoen, dass si nom Wanter klamme wäert. Dat ass leider net anormal am Kader vun enger schlëmmer Kris, déi d’Aktivitéit vu verschiddene Secteur’en staark gebremst huet.

Dofir ass et grad elo wichteg, fir d’Faillittegesetz ze adaptéieren. D‘Faillite-Prozedur misst wesentlech vereinfacht an acceleréiert gin. En moderne Kader misst op folgenden zwee Prinzippie berouen:

Éischtens d’Preventioun. D‘Gesetz soll eng verstäerkt präventiv Komponent hunn, déi et erméiglecht, Entreprisen déi a Schwieregkeete gerode sinn, séier ze identifizéiere fir hinne mat Zäit Begleedung an Ënnerstëtzung zoukommen ze loossen.  Als Chambre de Commerce, hunn mir Initiativen a Programmer, vir d‘Betriber präventiv ze beroden, wéi zum Beispill de Programm #ReAct. Hei kréien d’Betriber eng perséinlech, op hier Situatioun zougeschneidert Léisung, fir hier Lag ze verbesseren, ier et ze spéit ass.

Mir schloen awer och vir, een nationalen Auto-diagnostic ze schafen, dee fir all Entrepreneuren zougänglech soll sinn, an et hinnen erlaabt, reegelméisseg d’Gesondheet vun hirem Betrib ze iwwerkucken, an eventuell Problemer ze antizipéieren.

Zweetens soll de Volet vun enger „zweeter Chance“ och am Gesetz gefërdert ginn. Dat heescht dass d‘Regelung vun der Haftung vum Entrepreneur am Fall vun enger Faillite, verhältnisméisseg soll sinn, andeems tëschen éierlechen an onéierleche Faillite-Praktiken ënnerscheet gëtt. Et kann net sinn dass en éierlechen Entrepreneur, deem säi Betrib Faillite erkläre muss, dacks aus Grënn déi hien net selwer ze veräntwerten hat, keng zweet Chance méi kritt. Hei gëllt et kloer ze ënnerscheeden tëscht enger frauduléiser Faillite oder enger Faillite déi duerch Malchance zustane koum. Verschidde Reflexiounen heizou sinn am Mëttelstandsministère net op daf Ouere gestouss, well do iwwerluecht gëtt fir den Droit d’établissement esou ze adaptéieren, dass eng nei Autorisation d’établissement ënner verschiddene Konditioune kann ausgestallt ginn, no enger Faillite déi net frauduléis war.

Grad elo an dëse schwieregen Zäite brauche mir een Ëmdenken an een neit, modernt Faillittegesetz, als wichtegt Instrument fir den Entreprenariat an d’Relance zu Lëtzebuerg ze stimuléieren.