Ëmmer méi Leit kënne sech d'Loyeren um private Marché net méi leeschten. De Besoin u soziale Mietwunnengen ass enorm. A senger Carte Blanche freet de Gilles Hempel sech, firwat dann nach ëmmer esou vill ëffentlech Sozialwunnenge verkaaft ginn.

Carte Blanche vum Gilles Hempel

Am Joer 2020 hunn déi zwee grouss ëffentlech Promoteuren, de Fonds du Logement an d'SNHBM, et trotz Corona fäerdegbruecht, zesummen 282 Sozialwunnengen ze bauen. Ech wëll hinnen op dëser Plaz zu der remarkabeler Leeschtung gratuléieren.
Wat mech awer e bësse stéiert, ass, dass vun deenen 282 Wunnengen, der 167 verkaaft goufen. Dat si gutt 60%.

Dobäi hat sech dës Regierung dach virgeholl, de Bestand un ëffentleche Mietwunnengen auszebauen a méiglechst keng méi ze verkafen.

Esou steet et op alle Fall mol [op der Säit 30] am Koalitiounsvertrag. Ech zitéieren: "Um eine kontinuierliche Entwicklung des öffentlichen Gebäudebestandes zu erreichen, wird der Verkauf öffentlicher Sozialwohnungen auf Ausnahmefälle beschränkt."*

Ob ee bei iwwer 60% nach vun Ausname schwätze kann, iwwerloossen ech Ärer Interpretatioun.
Déi Terrainen, wou dës verkaafte Wunnengen drop gebaut goufen, bleiwen zwar am Besëtz vun der ëffentlecher Hand. Mä nichtsdestotrotz ginn déi Wunnenge fir 99 Joer an de Familljebesëtz vum Acquereur. Et liicht mir net an, firwat dem Keefer seng Kanner, seng Kandskanner an esouguer nach seng Urenkelen och solle kënne vun der ëffentlech gebauter Wunneng profitéieren, wa si dofir guer net méi eligibel sinn. Et wier dach méi sënnvoll, wann déi Wunneng erëm enger bedürfteger Famill zegutt kéim. An net engem Ierwen, deen dorop guer net ugewisen ass.

Hätte mir dann net besser, mir notzen eis Steiergelder an déi begrenzte Kapazitéite vun eisen ëffentleche Bauträger, fir deenen eng Sozialwunneng zur Verfügung ze stellen, déi se wierklech brauchen, amplaz zukünfteg Ierfschaften ze subventionéieren.

Bis zum Enn vun dëser Legislaturperiode sinn et jo nach gutt zwee an en halleft Joer. Ech hoffen, dass bis dohin de Prozentsaz vun den ëffentleche Sozialwunnengen, déi verkaaft ginn, nach e bëssen erofgeet.

Mä villäicht brauch et dofir jo och aner nei Acteuren, déi sech dann exklusiv op de Bau vu Mietwunnenge spezialiséieren.