Duerch nei Mossnamen déi d'Wäisswäsche vu Suen an d'Finanzéierung vum Terrorismus solle verhënneren si vill Organisatioune getraff ginn, déi an der Drëtter Welt an der Entwécklungshëllef aktiv sinn. Esou ass et ablécklech vill méi schwéier ginn, wa net esouguer onméiglech, fir Suen a gewëss Länner ze iwwerweisen. Hei mussen d'Finanzinstitutiounen an déi staatlech Instanzen schnell no neie Weeër sichen, fir deenen Organisatiounen ze hëllefen weider an der Entwécklungshëllef aktiv ze sinn.

Carte Blache vum Michel Maquil

Wéi all westlech Länner, huet och Lëtzebuerg nei Moossname geholl fir d'Wäisswäsche vu Suen an d'Finanzéierung vum Terrorismus ze verhënneren. Vill Leit, déi net nëmmen a finanziellen Aktivitéite schaffen, mä och an anere Beräicher, sinn esou viru grouss Erausfuerderunge gestallt ginn.

Wéi déi Aktioun “Openlux” gewisen huet, sinn trotz groussen Ustrengungen, dach awer nach e puer Fäll duerch d'Netz gaangen. Dat braucht eben Zäit bis dee ganze, gereegelte Kader richteg gegraff huet, bis déi néideg staatlech Instanzen geschafen oder ausgebaut gi sinn an dann och bis all déi betraffe Leit sech mat deenen neien Ufuerderunge familiariséiert hunn.

Déi Moossnamen gëllen natierlech och fir Finanzoperatiounen tëschent eise Länner an de Länner vun der Drëtter Welt, soss géif dat Ganzt jo kee Sënn maachen.

Dat kréien ënner aneren all déi Lëtzebuerger Organisatiounen ze spieren, déi an der Drëtter Welt aktif sinn, an do mat ganz vill Asaz a mat minimale Mëttelen eng groussaarteg Entwécklungsaarbecht leeschten. Och si musse sech un déi verstäerkte Moossnamen halen fir d’Wäisswäsche vu Suen an d'Finanzéierung vum Terrorismus ze verhënneren. Dat ass besonnesch wichteg wann et sech ëm Suen handelt déi vum Lëtzebuerger Staat a vu privaten Donateure kommen. Et dierf net virkommen datt déi Suen fir kriminell Zwecker gebraucht ginn, sief et och nëmme minimal. Dat mécht all déi administrativ Aarbecht vun der Entwécklungshëllef vill méi komplizéiert.

Wann e Land wéi Lëtzebuerg Zäit brauch, bis esou nei Moossname gegraff hunn, da versteet een och, datt Länner, déi vill manner entwéckelt sinn, nach méi laang brauchen, fir sech deem unzepassen, besonnesch, fir hier Verwaltungen op dee gewënschten Niveau ze bréngen.

Esou verwonnert et een net, datt ablécklech 3 vun de 7 Zillänner vun der Lëtzebuerger Entwécklungshëllef op gro Lëschte komm, déi vun der Europäescher Unioun a vun dem Groupe d'Action Financière, dem GAFI, opgestallt a reegelméisseg aktualiséiert ginn. Duerfir si momentan Iwwerweisunge vu Suen an déi 3 Länner vill méi problematesch, wann net esouguer onméiglech, ginn. Bei deene Länner handelt et sech ëm de Burkina Faso, de Senegal an den Nicaragua.

Iwwregens: wat déi Moossnamen an eise Länner méi streng ginn, wat ëmmer méi aarm Entwécklungslänner riskéieren, op esou gro Lëschten ze kommen.

Dat alles ass ganz schued, well dee groussaartegen Asaz hei zu Lëtzebuerg riskéiert, staark ofgebremst ze ginn an dat wou deen Asaz den Äermste vun den Äermste gëllt.

Natierlech dierf een net manner streng virgoen, wann et heescht, d'Wäisswäsche vu Suen an d'Finanzéierung vum Terrorismus ze verhënneren. D'Lëtzebuerger Finanzinstitutiounen an déi staatlech Instanze mussen awer no neie Weeër sichen, fir et den Organisatiounen, déi an der Entwécklungshëllef aktiv sinn, z'erméiglechen, hir Aarbecht am Déngscht vun den Äermste sécher weiderzeféieren an dat am Respekt vun de gesetzleche Bestëmmungen, fir d'Wäisswäsche vu Suen an d'Finanzéierung vum Terrorismus ze verhënneren.

Michel MAQUIL
Fräie Wirtschaftsberoder
Fréieren Direkter vun der Lëtzebuerger Bourse