De Marc Hostert ass Ekonomist a President vum Cercle Artistique de Luxembourg, Cal.

Carte Blanche vum Marc Hostert

Leit sinn nees dobausse mateneen an ënnerteneen. D’Ökonomie schéint  nees duerchzestarten.  Komme mer nees zeréck an eis al Situatioun? De Marc Hostert mat e puer Iwwerleeungen heizou.

Zanter de leschte Wochen, a besonnesch zanter de leschten Deeg bei guddem Wieder, si Jonk an Al nees ënnerwee, sief et an de Restauranten, an de Butteker, an der Foussgängerzon oder an de Parken. Mir kënnen a wëllen et nach net , mä mir hu Gefill, dass d'Pandemie eriwwer wär. No Méint vun Entbierungen, vu gefilltem Agespaart sinn an eng Zäit, wou de Konsum bal flaach louch, hëlt eis Consommatioun nees massiivst zou. Vill vun eis huelen esou entgaangene Konsum mat Freed no.

D’Croissance kënnt erëm a vill vun den Ekonomisten hei am Land am Ausland ginn haut dervun aus, dass mer Ufank 2022 den Niveau vun eisem PIB, nees dee vu virun der Kris kéint sinn. D’Vitesse mat där Croissance erëm kënnt, ass awer fir vill vun eis bemierkenswäert, well d'Wirtschaftskris, déi duerch Pandemie 2020 an am Ufank vun 2021 ausgeléist gouf, war méi schlëmm, wei d'Finanzkris 2008 an ewéi d'Suitte vum 2. Weltkrich.

Dës gutt Situatioun huet och dermat ze dinn, dass mer, éischtens, no engem gudde Joer Pandemie scho Chance hunn, Impfstoffer entwéckelt ze hunn, déi wierken an doduercher elo schonns e méiglecht Enn um Tunnel gesinn.

Zweetens, gouf  besonnesch vum Gesondheetssecteur d'Pandemie mat vollem Asaz a mat ville Mëttele bekämpft.

Drëttens, an de groussen Ekonomien USA, Europa a Japan sinn riseg Päck a Programmer vun Hëllefen aus Subventiounen, Kreditter opgeluecht an ëmgesat ginn. Eleng an der europäescher Union sinn iwwert déi nächst Referenzperiod ronn 1.800 Milliarden an de Programmer Recovery an Nextgeneration zur Verfügung gestalt ginn.

Donieft sinn an den eenzele Länner wei och hei am Land massiivst national Programmer, Chômage partiell, Industriehellefen, Finanzhëllefen, etc. vun der Regierung agesat ginn, fir Produktionskapazitéiten - a besonnesch fir Leit an der Aarbecht ze halen.

Lëtzebuerg huet seng Kompetitivitéit esouguer an der Kris dem schwäizereschen IMD no ëm 3 Plaze verbessere kënnen a läit zanter e Mëttwoch op der 12. Platz an dësem  weltwäiten Index.

Wann alles gutt geet, da kann dees Phas vun der Croissance och e puer Joer unhalen, entgéint den Erwaardunge vum Ufank vun der Pandemie. Dëst ass besonnesch wichteg fir eis Regierungen, well bei der Bekämpfung vun der Pandemie net gespuert gouf a well d’Erausfuerderunge vu virun der Pandemie, d’Ökologesch- an d’Digitaltransition, op Léisunge waarden.