D’Initiativ vun der Stad Lëtzebuerg, fir eng privat Gardiennage-Entreprise op der Gare an zu Bouneweg z'engagéieren, huet an der Lescht fir vill Opreegung gesuergt. Et gëtt der Gemeng esouguer reprochéiert, de Gewaltmonopol vun der Force publique net ze respektéieren.

Eng Carte Blanche vum Anne Brasseur

Dobäi huet de Schäfferot ganz kloer gesot , datt de Gewaltmonopol vun der Police zu kengem Ament a Fro gestallt gëtt. D’Gemeng wëll eenzeg an eleng hirer Obligatioun nokommen, fir d'Sécherheet vun de Stater Leit ze suergen. Si ass dozou gesetzlech verflicht, och wann hir leider déi néideg Moyene feelen. D’Police ënnersteet nämlech net de Gemengen, wéi dacks behaapt gëtt: Si ka just en cas d’émeute requisitionéiert ginn. Zanter Joer an Dag gëtt schonn iwwert d’Entlaaschtung vun der Police bei den administrativen Tâchen an iwwert d’Erweiderung vun de Kompetenze vun den Agents municipaux diskutéiert. Bis elo ouni Resultat. An dat op Käschte vun der Sécherheet vun ons all.

Et ass awer héich Zäit, datt déi lokal an déi national Autoritéiten zesummen eng Léisung fannen, fir de berechtegte Suerge vun den Awunner, de Geschäftsleit an hire Clients souwéi vun deenen Leit déi do schaffen oder zirkuléieren Rechnung ze droen.

Zu enger Léisung, déi d’Riicht hält, gehéiere sonner Zweiwel och d’Preventioun an en effikassen sozialen Encadrement souwéi en adäquaten Aménagement vun de Stroossen mat enger gudder Beliichtung a Kameraën do wou et Sënn mecht, mä och de Contrôle an d’Repressioun. Soss riskéiere mer lues awer sécher an e rechtsfräie Raum ze rutschen.

D'Recht op Sécherheet vun den Awunner am ganzen Land muss prioritär behandelt ginn. D’Recht, fir ouni Angscht virun d’Dier ze goen, d’Recht op e fräien Accès zu senger Wunneng. D'Fräiheet, fir säi Commerce ze bedreiwen, ouni duerch Nuisance belaascht ze ginn. Awer och d’Fräiheet op seng Liewensgewunnechten, déi net dierfen duerch organiséiert Kriminalitéit beanträchtegt ginn. Dofir muss d'Politik suergen.

D'Stad Lëtzebuerg kann awer net nach méi laang waarden, bis d'Gesetzer an d'Kompetenze vum Gemengepersonal endlech ugepasst ginn an d'Zuel vun den disponibele Polizisten eropgesat gëtt. Dofir kann ech d'Initiativ vum Schäfferot fir elo ze handelen, nëmme begréissen.

Well wou keng Sécherheet ass, do ass och keng Fräiheet!

Dat ass den Text vu menger Carte Blanche vu virun engem hallwe Joer. Zënterhir ass näischt geschitt, ausser dass d’Situatioun leider nach méi schlëmm ginn ass.