Ab 2022 gëtt all Joer am Oktober “En Dag vun der Demokratie” an de Lëtzebuerger Lycéeën ageféiert. Schonn dëst Joer konnten interesséiert Schoulen esou en Dag organiséieren. De Gaston Ternes geet a senger Carte blanche op d’Theema “Demokratie an der Schoul” an.

Carte Blanche vum Gaston Ternes

Eng Léierin huet an der Grondschoul zu de Kanner gesot, si sollten eppes aus hirer Vakanz molen. Ee Kand huet ugefaangen op säin Aarm ze zeechnen. D’Joffer freet, firwat hatt net op säi Blat géing molen. D'Äntwert koum wéi aus der Flënt: “Joffer, ech wëll d’Beem schützen!”

Fir mech ass déi Reaktioun keen Eenzelfall. A mengem professionellen Ëmfeld hunn ech ëmmer erëm feststelle kënnen, dass sech d’Bewosstsinn an den Interessi vu Kanner a Jonken esouwuel fir Natur an Ëmwelt, wéi och fir politesch a gesellschaftlech Theemen, positiv entwéckelt huet. Mir hunn d’Perspektiv vun enger Generatioun vun engagéierte Matbierger, déi keng Angscht a keng Hemmungen hunn, fir hir eege Meenung ze vertrieden.

Lueweswäert ass se also, d’Initiativ vum Zentrum fir politesch Bildung, en Dag vun der Demokratie an alle Lycéeën z’institutionaliséieren. Dräi grouss Achse si virgesinn: d‘Diskussioun ronderëm d’Demokratie an d’Gesellschaft, déi demokratesch Schoulkultur ënnert d’Lupp huelen a weiderentwéckelen, d’Schülervertriedung all zwee Joer fir de Lycée wielen.

Wat heescht et „zur Demokratie erzéien“? A sengem rezente Buch “Ce que l’école peut encore pour la démocratie”, schreift de franséische Professer an Erzéiungswëssenschaftler Philippe Meirieu, dass et drëms geet, esouwuel d’Capacitéit vum autonomen a kriteschen Denken ze fërderen, wéi och déi vum Nolauschteren an op ee Konsens oder gemeinsam Léisunge lasszeschaffen.

Béides schléisst sech net aus: "Selbststänneg denken" heescht sech vu Virurteeler befreien, Erklärungen op hir Prezisioun ze hannerfroen. Et heescht dann an enger zweeter Etapp bereet sinn, mat aneren den eegene Standpunkt ze deelen. Europäesch Initiativen, wéi zum Beispill de "Model European Parliament" oder "'École ambassadrice du Parlement européen” droen an de Lycéeë scho jorelaang heizou bäi.

Den Dag vun der Demokratie an alle Schoule soll e weideren Ustouss sinn, fir iwwert dat ganzt Joer d’Demokratie an der Schoul ze liewen, a sech ze froen, wéi een duerch Bedeelegung d’Zesummeliewen an d’Zesummeléieren an der Schoul verbessere kann. Ganz wichteg ass do am Schoulalldag eng kooperativ Pedagogie, wou déi Jonk, begleet vun Enseignanten, ee vun dem anere léieren an d’Stäerkt vun der Toleranz entdecken.

Grad well déi jonk Leit haut net zécke fir hir Meenung zu alle gesellschaftlechen Theemen ze äusseren, ass et vu kruzialer Wichtegkeet, dass des Meenung gefestegt, ponderéiert an dokumentéiert ass. Soss riskéieren si an engem Mier vu Sloganen, Fake News a simplisteschen Aussoen z’erdrénken.