A senger Carte Blanche mécht sech den Auteur Gedanken iwwer Sexismus, Rassismus, Dateschutz an - karikatural duergestallt - iwwer politesch Korrektheet am Allgemengen, dat Ganzt an enger satirescher Form. Eng Persiflage vum Paul Hammelmann.

Carte Blanche vum Paul Hammelmann

Ech si wéini gefrot ginn „hues du Geschwëster?" an dunn ass den Hutt mir héich gaangen: firwat just Geschwëster? Firwat freet dee Matbierger oder déi Matbiergerin mech net: „hues du Geschwëster oder Gebridder?". Ech verdroen dësen ënnerschwellege Sexismus guer net méi. Meng Fra och net. Vun elo un ass si net méi Madamm Hammelmann mä Madamm Hammelfra, nondikass! Si wollt schonn zu Stroossbuerg op der Cour des droits de l'homme usichen, bis hir opgefall ass, dass dat jo och net korrekt ass; si waart elo bis dës Cour sech „Cour des droits de l'homme et de la femme" ëmbenennt oder méi korrekt nach: „Cour des droits de l'homme, de la femme, des neutres et des transsexuels". Minoritéiten hunn och Rechter!

Mir sinn dofir frou, datt elo wéinstens am Däitschen a lues a lues och am Lëtzebuerger Sproochgebrauch Fraen a Männer gläichberechtegt sinn. „Liebe Wähler und Wählerinnen, liebe Bürger und Bürgerinnen, liebe katholische Priester und Priesterinnen", dat ass dach emol e fulminante Geste fir eng definitiv Gläichberechtegung! Eigentlech misst ee fir all Substantivum e Maskulinum, e Femininum, en Neutrum an en Intersexum drun hänken, fir datt kee sech getraff spiert.

Mir hunn och doheem e konkrete Geste géint den omnipresente Rassismus gesat an déi schwaarz Pianostasten ewechhuele gelooss; firwat mussen déi méi kuerz si wéi déi wäiss? Firwat däerfe se nëmmen hallef Noute spillen?

Och wa mir emol op den Internet eppes nosichen ginn, si mir frou, datt mir sou gutt geschützt sinn an keng Cookië méi akzeptéieren, déi mir net komplett gelies hunn. Dës Warnung ass Gold wäert am Sënn vun engem effikasse Konsumenteschutz an ech kann nëmmen all Mënsch un d'Häerz leeën, vun dëser Méiglechkeet gebrauch ze maachen, ausser natierlech bei Google, Amazon, Facebook a Konsorten, well déi sinn d'office seriö an dëser Matière.

Och beim allgemengen Dateschutz gi mir ëmmer gär eisem Géigeniwwer oder eiser Géigeniwwerin den Accord (e Géigeniwwer oder eng Géigeniwwerin, dat natierlech just „in vitro" present ass) keen Abus mat eisen Donnéeën ze maachen an eis net duerno mat cibléierte Reklammen zouzeschëdden. An dat funktionéiert, soss géif een deen Accord jo net froen. T'ass einfach eng perfekt Welt, an déi mir histeieren.

Den Auteur besteet drop ze betounen, datt säin Text reng satiresch gemengt ass an datt hie selbstverständlech a vehement géint all Form vu Sexismus a Rassismus ass.