An der Coronakris, déi einfach keen Enn kritt, weist sech, datt et a ville Beruffssparten u kompetente Mataarbechterinnen an Mataarbechter feelt. Eng konsequent Fërderung vun Talenter sollt dofir eng vun den Haaptprioritéite fir eis Gesellschaft sinn.

Eng Carte Blanche vum Tom Wirion

D’Fuerscher soen, mir sollen alleguerte Fäegkeeten an Talenter vun enger Generatioun erhalen a konsequent weiderentwéckelen, fir laangfristeg d’Iwwerliewe vun eiser komplexer Gesellschaft ze garantéieren. Dëst betrëfft net nëmmen d’Beruffer, déi mir grad am Moment als wichteg aschätzen, mee ganz speziell och déi, wou mer aktuell de gesellschaftlechen Notzen nach net esou richteg erkenne kënnen.

Kee weess op an Zukunft sozial a praktesch Kompetenze méi wichteg wäerte ginn, wéi mir dat haut unhuelen. De Corona-Virus huet awer gewisen, wéi systemrelevant zum Beispill d’Gesondheets- an d’sozial Beruffer sinn. Eis aktuell Bewäertung, wat fir eng Kompetenzen eng besonnesch Valeur hunn, ass dowéinst ze relativiséieren.

Et ka gutt sinn, datt een IT-Programmateur oder een Affekot méi séier duerch “artificiell Intelligenz” ersat kéint ginn, wéi een Handwierker oder eng Assistante sociale.

Paradox ass, datt Elteren, déi an hirer Jugend dovu gedreemt hunn, hir Leidenschaft ze realiséieren, hire Kanner de Rot ginn, eppes “Sécheres” ze leieren oder ee “sécheren” Beruff ze ergräifen. Dobäi schafft een haut oft a Fachberäicher, déi virun 30 Joer nach guer net existéiert hunn, wéi ee selwer nach studéiert huet.

De Schoulsystem muss sech méi de gesellschaftlech Realitéiten upassen. Ze oft steet de schouleschen « Echec » am Virdergrond a manner d’Wäertschätzung vun den Talenter.  Domadder riskéieren déi Jonk schonns fréi Zweiwel un hire Leeschtungen an hirem Kënnen ze hunn. Dat huet als Konsequenz, datt mer déi Jonk ewech vun hire Potentialer erzéien.

Au contraire kann eng méi gezielt Promotioun vun den individuellen Talenter derzou bäidroen, déi positiv Qualitéite vun all Eenzelen ze valoriséieren. Dat ergëtt Sënn, well eis Gesellschaft en Interêt do drun huet, iwwert de Schoulsystem Jonker a vill verschidde Kompetenzberäicher ze orientéieren. Doriwwer eraus baséiert de Wuelstand vun eisem Land eenzeg an eleng op engem Atout: déi verfügbar Kompetenzen an d’Talenter.

Dernieft gëtt et sécher nach ee méi wesentleche Grond, firwat d‘Fërderung vun Talenter esou wichteg ass. Wann ee sech op dat konzentréiere kann, wat e gär a gutt mécht, dann huet een déi bescht Chancen op een erfëllt Liewen. De Mënsch brauch generell d’Gefill, dat seng Talenter wäertvoll an unerkannt sinn. An dat onofhängeg dovunner op viru sengem Numm "Meeschter" oder hannert sengem Numm “Master” steet.

D’Viraussetzung dofir ass, datt d‘Talenter an d‘Fäegkeete richteg erkannt ginn, an datt déi jonk Leit keen “Affer” gi vum schoulesche System a vun irrealistesche Virstellungen aus dem familiären Ëmfeld. Eng positiv berufflech Orientéierung ass dofir en absolutte „Must“, gekoppelt un eng Gläichstellung vun der manueller berufflecher Ausbildung an den akademesche Studien.

Eise Schoulsystem an eis Gesellschaft muss sech wandelen an ee méi grousse Fokus op individuell Talenter a praktesch Fäegkeete leeën.

Dëst bedeit eng perséinlech Bestätegung fir de Mënsch. An et mécht de Mënsch méi fit a méi flexibel fir zukünfteg Verännerunge besser kennen unzegoen.