D’Fro vum Drénken oder Fueren kritt eng ganz aner Bedeitung, wann de Liter Bensin riskéiert méi deier ze ginn, wéi de Liter Alkohol. De Präis vum Diesel ass d’lescht Joër ëm iwer 25% geklommen, an dee vum Gaz em bal 50%.

Carte Blanche vum Nora Back

D’Energiepräisser explodéieren, an drécken ellen op de Budget vun de Menagen. Déi déi Suen dann natierlech net anerwäerts ze kënnen ausginn.

An domadder ass et dann net nëmmen e soziale Problem, mee riskéiert och en ekonomeschen ze ginn, wann de Konsum vun de Menagë gebremst gëtt.

An dat an engem Kontext vun der Pandemie, wou scho vill Leit finanziell belaascht gi sinn a wou schonn am Joer 2020, méi wéi 25% vun de Menagë Problemer haten, fir d’Enner zum Schluss vum Mount béi eneen ze kréien.

An dat och an engem Kontext wou d’Logementspräisser weider ongebremst an d’Luucht schéissen.

Et geet lo duer an d’Regierung muss endlech entscheedend agräifen.

A Frankräich an an der Belsch zum Beispill gëtt gehandelt wat d’Energiepräisser betrëfft. Zu Lëtzebuerg kuckt d’Regierung no.

An do geet et net mat der Erhéijung vun der Allocation de vie chère ze kommen als eenzegt Argument.

Éischtens kréie manner wéi 10% vun de Menagen iwwerhaapt eng Allocation de vie chère.

Zweetens hätt déi Erhéijung souwisou misse kommen.

An drëttens kanns déi Erhéijung net gläichzäiteg d’Inflatioun aus deene leschten Joren ausgläichen, eng Kompenséierung fir d’CO2-Steier sinn, a lo och nach als Reaktioun op d’Explosioun vun den Energiepräisser ugesi ginn.

Et deet mer leed, mee sou einfach kann een sech et net maachen.

An et gi Méiglechkeete fir ze handelen, och zu Lëtzebuerg, mee d’Kafkraaft vun de Leit schéngt fir des Regierung jo kee Problem ze sinn.

An dat an enger Situatioun, wéi mer lo d’lescht Woch vun der neier Finanzministesch héieren hunn, wou d’Situatioun vun de Staatsfinanze wesentlech besser ass wéi geduecht.

An do sinn et haaptsächlech d’Menagen déi wesentlech duerch hier Steieren derzou bäigedroen hunn.

Hei musse lo konkret Mesurë geholl ginn, fir d’Leit z'entlaaschten.

D’Allocation de vie chère muss massiv eropgesat ginn.

Di nei Hausse vun der CO2-Steier op den éischte Januar 2022 muss och kompenséiert ginn, sou wéi dat an sech vun der Regierung versprach gouf.

An och iwwert e Plafonnement vun den Energiepräisser bis d’Situatioun ze berouegt huet muss diskutéiert ginn.

Et muss lo gehandelt ginn: grad sou wéi de Covid, verschwannen di sozial Problemer net vum selwen!