De Krich an der Ukrain an déi steigend Energiepräisser hunn de Sujet vun der Energietransitioun nees méi an de Fokus vun der Ëffentlechkeet geréckelt. Wéi eng Lektiounen kann een aus de rezenten Erfarungen zéien? Dozou d’Carte Blanche vum René Winkin.

Am Kontext vun der aktueller Energiekris héiert een vereenzelt Stëmmen déi argumentéieren , dass d’EU hir Klima-Ambitiounen elo mol op Äis misst leeën wéinst den héijen Energiepräisser. Well d’Viraussetzungen um Klimadossier awer déi selwecht bleiwen an alternativ Energiequellen och eng Äntwert op déi aktuell Situatioun sinn, bréngt esou eng Afrostellung ons net wierklech weider.

Carte Blanche vum René Winkin

Richteg ass awer, dass d’Pandemie an d’Ukrainkris vill wirtschaftlech Viraussetzungen fir déi Zieler mat Zäiten kënnen ze realiséieren op d’Kopp geworf hunn. Et ass elo nach méi wichteg wéi jee, fir sech seriö domadder ze beschäftege wat déi Transitioun Richtung "net zero carbon" bedeit a wéi een se beschtméiglech kann ugoen. All ze dacks hat een déi lescht Joren den Androck et wär eng Course wou all Mënsch just nach d’Ziel am Aen huet an net méi de Laf selwer. Or, mir sinn haut matzen am Laf a mir mussen ons esou opstellen dass ons d’Loft bis an d’Ziel net ausgeet. An deem Kontext kommen onweigerlech eng Rei méi onconfortabel Froen op den Dësch.

Bei onsen däitsche Nopere zB ass et d’Fro firwat d’Energietransitioun sech op d’Rausklammen aus 2 Piliere vun der Stroumproduktioun konzentréiert huet a firwat vergiess gouf an deem selwechte Mooss a mat der selwechter Vitesse an d’Alternative eranzeklammen. Dat Lach wat do opgeklafft ass sollt bekanntlech mat russeschem Gas zou-importéiert gin. Lëtzebuerg hat ni eng bedeitend Eegeproduktioun a sou konnt bei ons och net vill falsch gemaach gin. Onst Land huet sech éischter drop limitéiert ee spatze Mëndchen ze maache wann deenen anere Länner hir Politicken ons net gefall hunn. Fir de Rescht hu mir ons awer weider vun hinnen zerwéiere gelooss.

D'Ofsécheren vun den traditionellen Energie-Approvisionnementer war verpönt. Deen Hype fir iwwer Verbueter, Finanzéierungsstopps, Geriichter oder gréng Ritter a Verwaltungsréit dofir ze suergen dass nëmme keen Euro méi an d’Exploratioun oder d’Transformatioun vun fossillen Transitiounsenergien an onse Géigenden soll investéiert gin, deen Hype steet haut an engem ganz anere Liicht an souguer d’Atomkraaft erliewe ee Renouveau an den Ëmfroen.

Enn lescht Joer huet d’EU Kommissioun Enkpäss erkannt an huet proposéiert fir Atomkraaft a Gas op d’Lëscht ze setzen vun der nohalteger Finanz an sou d‘Investissementer ze stimuléieren. Lo kann een iwwer den terme "nohalteg" diskutéieren. Vill Länner an Europa sinn am Gaang hir Energiestrategie kritesch ze hannerfroen nodeems hinne kloer gin ass dass eng gegléckten Transitioun och zouverlässeg Transitiounsenergie brauch.

Dat Ganzt wierkt wéi ee grousst Erwächen. Ma d’Präis-Repercussiounen sinn do an zwar schonn zanter der Reprise Ufank 2021. D’Ukrainkris huet et elo op d’Spëtzt gedriwwen. Ënnerbriechungen an de Liwwerketten an zulescht de Krich géint d’Ukrain hu bewierkt, dass Energieknappheet, Desindustrialisatioun a steigend Ofhängegkeet vis-à-vis vun Drëttlänner net méi sou lässeg higeholl ginn wéi nach viru Joren. Inflatiounsdreiwend sinn si op jiddwer Fall.

D’Situatioun ass eescht an d’Energietransitioun muss nees méi realistesch ugepaakt gin, an Aklang mat Zieler wéi Versuergungssëcherheet, Sozialpolitik oder nach der Relokalisatioun vun Industrieaktivitéiten, an natierlech och an Aklang mat de Klimaziler. Et geet och drëm opzepassen dass d’Stëmmung net kippt an dass een d’Leit net verléiert op deem wichtege Wee.