De fréiere Wirtschaftsminister Robert Goebbels plädéiert fir e méi gerechte System vun Index-Upassungen. Hei seng Carte Blanche...

Zu Lëtzebuerg sinn d’Index-Upassungen e wichtegt Element vun der Akommes-Politik. Dësen Automatismus huet dem Land soziale Fridde bruecht an dofir gesuergt, dass déi vill Matbierger, déi net ënner e Kollektivvertrag falen, hir Kafkraaft behalen.

Carte Blanche vum Robert Goebbels

Trotzdeem muss hannerfrot ginn, ob den Index-Mechanismus wierklech gerecht ass?

Jidderee kritt 2,5% méi. Wie wéineg huet, kritt wéineg bäi. Wie vill huet, kritt vill bäi. Elo klëmmt all Mindestloun ëm 56 Euro. Wie 5.000 Euro verdéngt, kritt mat 125 € dat duebelt. Bei 10.000 € sinn et schonns 250 €. De Staatsminister an aner Groussverdénger kréien zousätzlech 500 €. Dacks méi.

Dat si Brutto-Beträg, vun deene sozial Beiträg a Steieren ofginn. Déi si méi héich bei décke Gehälter ewéi beim Mindestloun. Trotzdeem kritt zum Beispill de Staatsminister netto iwwer 5 Mol méi ewéi ee mat Mindestloun.

Wär et net un der Zäit, iwwer e méi gerechte System nozedenken? Zum Beispill e gläiche Betrag: 100 €, 150 € oder 200 € fir jiddereen?

De Problem vu Pauschalbeträg ass, dass uewe méi Steieren a sozial Beiträg ufalen. Op Dauer géif d’Loun-Hierarchie total ofgeflaacht. Wat och net gutt wär. Eng Alternativ wär, ofwiesselend mat Pauschalbeträg a prozentualen Upassungen ze fueren. Eisen System ass jiddefalls verbesserungswierdeg. D’Tripartite huet den Index-System net ofgeschaaft. Déi nächst Tranche erfält den Abrëll 2023.

D’Propositioune vun der Regierung si global positiv. Et gëtt fir déi Schwaach eng Rëtsch Kompensatiounen.
D’Fondatioun Idea huet ausgerechent, dass bis zur nächster Indextranche en Haushalt mat engem Akommes ëm 35.000 € gutt 660 € méi kritt. Ëm 50.000 € ass et e Plus vun 113 €. Bei engem Revenu ëm 85.000 € gëtt et keng Perte. Dat geschitt bei 120.000 €. Ass also sozial vertrietbar.

Hoffentlech fënnt d’Tripartite zu engem konstruktiven Dialog zeréck, fir dass grad an dëse schwieregen Zäiten onst Ländchen eng méi gerecht Akommespolitik kritt.
                                                       Robert Goebbels