Beim European Microfinance Award, e Präis, deen d'Lëtzebuerger Regierung all Joer vergëtt, geet et dëst Joer ëm d'finanziell Inclusioun am Déngscht vun der Fra.

Carte Blanche vum Michel Maquil

Mir wëssen datt, duerch déi ablécklech Krisen, et ville Leit an den Entwécklungslänner ganz schlecht geet an do leide Frae besonnesch staark. An dëser Carte Blanche erkläert den Auteur, wéi duerch dëse Präis gewise gëtt, wéi eng weesentlech Roll d'Mikrofinanz an den Entwécklungslänner spille kann.D'Editioun 2022 vum European Microfinance Award, ee Präis, dee vun der Lëtzebuerger Regierung offréiert gëtt, huet dëst Joer als Sujet: D’Finanziell Inclusioun am  Déngscht vun der Fra. Hei kann een d'Organisateure vun dem Präis nëmme felicitéieren, datt si d'Fra an de Mëttelpunkt gesat hunn.

Laut rezente Recherche gi weltwäit ronn dräi Véierel vun alle Mikrokreditter u Fraen. Hei fält op, datt d'Frae mat esou engem Mikrokredit net nëmmen versichen, hir perséinlech Liewensbedingungen ze verbesseren, mä virun allem déi vun hire Kanner. Wann dat geléngt, gi bal automatesch d’Kanner besser medezinesch versuergt, se ginn an d'Schoul geschéckt a bleiwen och meeschtens méi Joer an der Schoul. Et ass och elo nach opgefall, datt d'Frae sech an den allermeeschte Fäll, un hir Verflichtungen halen, fir déi Mikrokreditter zréckzebezuelen.

Et ass bewise,n datt et ville Frae gelongen ass, duerch ee klenge Mikrokredit an anere Mikrofinanzprodukter, sech an hir Familljen aus der extreemer Aarmut eraus ze bréngen. Dat huet se vill méi staark gemaach, hiert Selbstvertraue gestäerkt, well se selwer an hirem Ëmfeld beweise konnten, datt si eppes fäerdeg bréngen, datt si eegestänneg Entscheedungen huelen, fir sech selwer a fir hir Famill.

Et ass kloer, datt déi Fraen et dann och vill besser fäerdeg bréngen, fir sech an der Gemeinschaft anzesetzen, fir datt d'Liewensbedingungen, lokal an doriwwer eraus, verbessert ginn.

Hei muss een dann awer och bedenken, datt a villen Zivilisatiounen an den Entwécklungslänner, d'Fraen nach kulturell an traditionell mat familiärer Aarbecht iwwerheeft ginn. Dann ass et och scho guer net ubruecht an deene Länner, datt eng Fra eleng hiert familiäert Ëmfeld verléisst. Awer och um legale Plang ginn de Frae vill Steng an de Wee geluecht, esou ass et hinne net erlaabt zum Beispill, ee landwirtschaftlechen Terrain ze kafen oder esouguer nëmmen ee Bankkonto opzemaachen.

Trotz all deene grousse Schwieregkeeten ass et awer dach nach ville Frae gelongen, u Mikrofinanzprodukter ze kommen a se ganz produktiv ze gebrauchen. Mir musse weider Ustrengunge maachen, fir datt nach vill méi Fraen dee Wee kënne goen.

Aus all deene Grënn ass et ëmsou méi wichteg, datt déi European Microfinance Platform, déi hei zu Lëtzebuerg baséiert ass, d'Thema vun der finanzieller Inclusioun am Déngscht vun der Fra gewielt huet. Am Verglach mat viregten Editiounen hunn d’Organisateure vum Präis dëst Joer eng Rekordzuel vun Dossieren aus aller Welt erageschéckt kritt. Et kann ee gespaant sinn, wat fir een Dossier am Endeffekt am November dëst Joer de Präis vun der Lëtzebuerger Regierung kritt, a wat fir eng speziell Technik mat deem Präis ausgezeechent gëtt.

Schlussendlech soll et jo eng Unerkennung sinn vun der ausseruerdentlecher Roll vun der Fra an der Gesellschaft.

Lëtzebuerg  Mee 2022

Michel Maquil

Fréieren Direkter vun der Lëtzebuerger Bourse

Fräie Wirtschaftsberoder