A senger Carte Blanche freet de Gast Gibéryen sech, ob mer nach eng Regierung brauchen, well d’Parteien d’Ministerposte jo souwisou nëmmen nach mat net-gewielte Fonctionnairë besetze géifen.

Carte Blanche vum Gast Gibéryen

Et war ëmmer Usus, d‘Besetzung vu Regierungsposte mat Persounen ze besetzen, déi och bei de Chamberwale kandidéiert hunn.

Elo gräifen d’Regierungsparteien awer ëmmer méi op Leit zeréck, déi ni Kandidat waren an esouguer ni an där Partei waren, fir déi si elo zu Regierungséiere kommen.

Soe mir et direkt: Dat ass net illegal, mee geheit awer eng ganz Rei vu Froen op.

An der Reegel sinn et héich Staatsfonctionnairen, déi mat dëse Regierungsposte betraut ginn, mam Argument, si hätten déi néideg Kompetenz an Erfarung.

Jo, et ass kloer a gewosst, dass déi héich Fonctionnairen an all Ministère méi wësse wéi hire Minister.

Et si si, déi Gesetzer schreiwen, herno an der Praxis exekutéieren, hir Ministere beroden a begleeden.
Mee ass dat en Argument, fir si elo zu Ministeren ze maachen?

Woubäi dat mat der Kompetenz och alt esou eng Fro ass. Sou huet d‘DP zweemol héich Fonctionnairen zum Finanzminister gemaach, déi awer bis dohinner praktesch iwwerhaapt näischt mat de Staatsfinanzen ze dinn haten.
Déi Gréng hunn eng Fra zur Ëmweltministesch gemaach, déi wuel aus dem Ministère kënnt, awer wou d‘Fro erlaabt ass, wéi et méiglech ass, dass grad déi Gréng ënnert hire 60 Kandidaten net eng eenzeg Persoun fonnt hunn, déi genuch Kompetenz huet, fir den Ëmweltministère ze besetzen.

Sécherlech stelle sech och Kandidaten, déi mat an d‘Wale gaange sinn, eng Rei vu Froen.

Si, déi bereet waren ze kandidéieren, déi iwwer Méint eng Walcampagne matgemaach hunn, de Walprogramm mat ausgeschafft, vertrueden a verdeedegt hunn, gewielt si ginn oder norutsche kéinten, si all sinn elo op eemol net méi capabel oder kompetent genuch.

Awer och de Bierger stellt sech déi berechtegt Fro, firwat hien eigentlech wiele geet, wa Parteien, déi virun de Walen net midd ginn ze erklären, dass si net nëmmen de beschte Programm, mee och déi bescht a kompetentst Kandidaten hunn, no de Wale Leit an d’Regierung schécken, déi bis dohinner dem Bierger politesch net bekannt waren.
Wann d’Argument vun de Parteie stëmmt, dass nëmmen héich Fonctionnairë kompetent genuch sinn, fir Regierungsverantwortung ze iwwerhuelen, ma da brauche mer guer keng Regierung méi, déi vun de Majoritéitsparteie gewielt gëtt!

Da soll d‘Chamber eng Motioun stëmmen, wouranner de majoritäre politesche Wëlle festgehale gëtt, wat an een neit Gesetz geschriwwe soll ginn, an da soll d‘Verwaltung deementspriechend ee Gesetz ausschaffen an der Chamber virleeën.

Oder besser, et bleift wéi et ass, an d‘Parteie nennen erëm Leit an d’Regierung, iwwer déi d‘Wieler sech virun de Walen ee Bild maache konnten, ee Bild iwwer d‘Persoun an hir Kompetenzen.

Dat wier richteg Demokratie a géif der ëmmer méi grousser Politikverdrossenheet entgéintwierken.