Kënnt dir iech nach erënneren, wéi virun 20 Joer de BSE-Skandal d’Leit verréckt gemaach huet? Et gëtt haut nees Tendenzen, fir d'Randfleesch a seng Produktioun ze diskreditéieren. Dëst ass dem Guy Majerus, pensionéierten Ingenieur agronome a Bauer, säin Thema vun der Carte blanche vun e Mëttwoch.

Iesst keen oder manner Fleesch. Dat gëtt douéierter nogeplappert, ouni ze differenzéieren, ouni ze probéieren, fir d'Gesamtheetlechkeet ze verstoen. D'Haaptsaach et kléngt gutt.

Carte Blanche vum Guy Majerus

Wat vläicht op Weltniveau a verschiddene Regioune richteg ass, dat ass fir Lëtzebuerg falsch.

Rëndsfleesch gëtt vu Mammekéi an hirer Nozuucht produzéiert. Mir hate virun 10 Joer nach 35.000 Mammekéi hei zu Lëtzebuerg, haut hu mir der nach esou ronn 22.000. Nach manner, wéi vu ville gefuerdert, bedeit d'Enn vun engem flotten a wichtege Secteur, e Secteur deen haaptsächlech virbildlech vu Familljebetriber bedriwwe gëtt.

Mammekou geet op d'Wiss, ass ee wichtegen Deel vun enger komplexer Biodiversitéit, gëtt net vill vun Import-Soja gefiddert – och wann dëse Punkt nach verbessert ka ginn -, steet a Betriber mat enger éischter klenger Véihzuel, ass ee Virbild vum Anhale vum Bien-être animal, vun ha-Besaz, vu Fruchtfolleg, vun Dünger- a Sprëtzmëttelasaz - jee, Mammekou hei zu Lëtzebuerg– an domadder hiert Produkt Fleesch – steet fir ëmweltgerecht wirtschaften.

Neen, dräimol neen un all déi, déi elo jäizen, schreiwen an eppes menge wat net ass: Neen, mir maache mat eiser Lëtzebuerger Rëndfleeschproduktioun d'Klima net futti. Neen, mir respektéiere virbildlech Déierewuel, mir … jee, déi déi wëllen, hu verstanen.

Firwat verfält d'Landwirtschaft – an och ech nees - permanent an ee Modus vu Rechtfäerdegung?

Neen, dräimol neen, un all déi, déi elo mat auslännesche Fakten, Biller an soss schlëmmen Zoustänn konteren. Mir dierfen näischt vermëschen: eis Lëtzebuerger Rëndfleeschproduktioun ass virbildlech. Fäerdeg. Wat am Ausland geschitt, iwwerschreit eis Kompetenzen. Jiddefalls mol meng.

Firwat kann dat net sou objektiv – och vu Politiker – duergeluecht ginn? Firwat verallgemengeren Deeler vun der Politik a maache sech zum Kompliz vun enger falscher Diskussioun?

Beschtefalls sinn dës Politiker fachlech schwaach, schlëmmstefalls si si charakterlech bedenklech. Béides ass dramatesch.

Hei zu Lëtzebuerg brauche mir de Wiederkäuer. Ouni Mammekou maache mir villes an der Natur futti.

Natierlech ass och an der, an duerch d'Landwirtschaft net alles gutt fir eis Ëmwelt. Kommt mir nennen d'Problemer wëssenschaftlech, ouni Virurteel an Tabu. Dat geet sécher net op der ëffentlecher Plaz. Dat geet fir unzefänken a Fachgremien. Hu mir duerfir de Mutt, d'Energie an de Wëllen?

Als Ofschloss een anere Gedanken. Wann d'Fleesch esou béis an negativ ass, firwat hëlt déi vegetaresch a vegan Industrie sech dann d'Frechheet raus fir vill vun dëse Produkter mat Fleeschnimm ze nennen? Vegane Burger, vegetaresche Steak oder Zoossiss…

Do luewen ech mir eis franséisch Noperen. Hei ass et vum 1. Oktober 2022 u verbueden, eng Terminologie ze gebrauchen, déi traditionell fir Fleesch a Fësch gebraucht gëtt. Kloertext: an enger Zoossiss, an engem Steak, muss Fleesch dra sënn. Déi franséisch vegan a vegetaresch Verkafsindustrie muss sech nei a méi éierlech Nimm raussichen.

Mol een positive Schrack a Richtung objektiv Duerstellung vum Rëndsfleeschsecteur. Mir waarden och zu Lëtzebuerg op sou an aner Schrëtt.