D'nächst Joer sinn am Juni Gemengewalen. Bei liicht méi wéi honnert Gemengen e ganz wichtege Moment, wou decidéiert gëtt, wien d'Verantwortung an der Zukunft soll iwwerhuelen a wéi eng Politik an den nächste Joren um lokale Plang gemaach gëtt. Dozou eng Carte Blanche vum Paul Estgen, Soziolog am Cefis.

Gemengewale sinn nëmme bedéngt mat de Landeswalen ze vergläichen. Mir hunn hei eigentlech 102 Mol verschidde Walen. Natierlech ass en Deel vun de politeschen Enjeue bei alle Gemengen déi selwecht, mee en aneren Deel ass natierlech och déi reng lokal Problematiken.

Déi ënnerschiddlech Gréisste vun eise Gemengen, Sëll kënnt un dausend Awunner erun, d'Stad Lëtzebuerg huet der 128 Mol méi, feiert dann och dozou, dass mer mat eisem Stëmmziedel net dat selwecht ofstëmmen. Well a groussen Entitéiten, mat entspriechende Moyen, och ganz aner kommunalpolitesch Aufgaben ze stemme sinn.

Mee vir all Wieler zu Lëtzebuerg stellt sech d'Fro, wiem hien den 11. Juni seng Stëmm wëllt ginn. Et ass awer net ëmmer sou einfach, en opgekläerte Choix ze maachen. Op der enger Säit ass et schwiereg, ze verstoen, wie gutt déi haiteg gewielte Politiker hir Aarbecht gemaach hunn. An et ass och net ëmmer ganz verständlech, wat déi zukünfteg Kandidaten dann elo proposéieren.

Et feelt an eisem Land ganz kloer u Moyenen, fir e kritesche Bléck op eis Gemengen ze werfen an dann och mol ze verstoen, wou déi eenzel Gemengen drun sinn? Wësst dir, ob är Gemeng räich oder aarm ass? Kënnt dir soen, ob Präisser fir d'Poubellen oder Waasser, am Verglach deier oder bëlleg sinn? Hu mer als Wieler eng Virstellung, ob an de leschte Jore vill Geld an d'Subventiounen, an déi lokal Veräiner gestach ginn ass? Oder an d'Kultur an d'Integratioun? Wat kascht da bei Iech den Ënnerhalt vun de Gebaier? Huet eis oder är Gemeng vill Immobilien, oder hu se an leschte Jore vill verkaaft oder éischter investéiert? Ginn et net villäicht Gemengen, déi duebel sou vill Personal hu wéi déi aner?

Natierlech sinn all déi Äntwerte public an jidder Bierger ka se och nosiche goen. Et kann een och hoffen, dass eventuell eng Oppositioun sech d'Méi mécht, fir Verschiddenes am Debat ze hannerfroen a sou dem Bierger e Bezuch ze ginn, wéi et da sou mat senger Gemeng bestallt ass.

Leider sinn eis Medien och an deem Beräich schwaach opgestallt, wat natierlech ëmsou méi komplex ass, well et sou vill Gemenge ginn. Dat lokal politesch Liewen a seng Defie ginn net genuch thematiséiert. Et feelt u grondleeënden Informatiounen.

Mir brauchen also dofir an der Zukunft, fir dass mer als Bierger och kënnen "en Connaissance de Cause" wielen, méi a besser Informatiounen iwwert eis Gemengen an hir Realitéiten.

Dofir wär et net nëmmen flott, mee wichteg, wann en onofhängegt Institut gegrënnt géif, dat als Observatoire vu de Gemenge kéint funktionéieren. Si géifen dann sou objektiv Donnéeën iwwert d'Gemenge compiléieren, an der Ëffentlechkeet zur Verfügung stellen. Dacks brauch een e Verglach, fir déi eege Situatioun kënnen ze bewäerten. Dat géif de Medien, de Bierger an och de Kommunal-Politiker hëllefen, fir déi lokal Situatioun besser ze verstoen. Dat géif och allgemeng der lokaler Walcampagne eng méi objektiv Basis ginn an hëllefen, konkret Zukunftsvisiounen ze entwéckelen. En plus vir Demokratie.