D’Kanner ginn ëmmer méi onbeweeglech, ongelenkeg an onsportlech. Weder den aktuelle Sportminister Dan Kersch, nach den Educatiounsminister Claude Meisch an och de Comité Olympique maache wierklech eppes dogéint. Eise Sportjournalist Franky Hippert dréckt an sengem Commentaire säi Ras-le-bol aus.

AUDIO: Commentaire vum Franky Hippert

Allez opstoen, d’Summervakanz ass eriwwer an et ass net, fir elo schonn nees direkt an de Wanterschlof ze falen.

D'Bild, dat een dobausse gesäit, ass méi wéi alarmant! Bei ville Kanner vun 11, 12 Joer ginn et erschreckend Zoustänn wat d’Motricitéit an d’Iwwergewiicht uginn. Do stellt ee sech d’Fro, wat ass doheem an de Crèchen, Maison Relaisen, Precocen, Spillschoulen an am Fondamental bis dohi gemaach ginn?

D’Äntwert, näischt bis net vill!

Et ass wéi a ville Beräicher am Liewen, d’Mënschheet gëtt sech dacks de Problemer eréischt bewosst, wann et schonn ze spéit ass! A wat mécht eis Politik dogéint?

Näischt bis net vill!

Dach heiansdo gëtt gepléischtert! Awer e politesche Wëllen, fir wierklech eppes ze änneren, ass net do! 2015 hat den deemolege Sportminister Romain Schneider sech wärend der Lëtzebuerger EU-Presidence op de Fändel geschriwwen, d’Beweegung an d’Motricitéit bei de Kanner ze fërderen! Wat ass zanterhier geschitt?

Näischt bis net vill!

Dach d'lescht Joer, kuerz virun de Walen, gouf zesumme mam Educatiounsminister Claude Meisch e Konzept virgestallt! E Konzept, wou et bis haut awer kee richtegen Inhalt gëtt! Dat heescht d’Beweegung an deene Ministèren ass esou wéi bei de Kanner, zum Deel ganz schlecht!

Natierlech hunn och d’Elteren hir Responsabilitéit! Dat geet am Bëbee-Alter un!

Ma fir mech sinn d’Joren an der Crèche, am Precoce an an der Spillschoul déi Wichtegst, fir de Kanner de Goût un der Beweegung an dem Sport mat op de Wee ze ginn, fir datt se herno "Bock" hunn, sech ze beweegen! An et soll elo kee kommen a soen, d’Programmer an deene Jore wäre scho sou voll! Wa mer et an deenen Joren net fäerdegbréngen, eng anstänneg éducation physique ze maachen, huet et just eppes mat politeschem a gewerkschaftlechem Wëllen ze dinn. A Propos Gewerkschaften! Virun der Summervakanz war ze héieren, datt sech fir de Fondamental emol net méi genuch Studenten op der Uni.lu ageschriwwen hätten, fir all fräi Plazen ze besetzen, fir eng Kéier Joffer oder Schoulmeeschter ze ginn! Muss do vu Säite vun der Schoulmeeschtergewerkschaft net d’Ëmdenken kommen, datt een an de Beräicher Sport a Musek richteg Experten eruléisst! Iwwert dee Wee trëtt een der Penurie vum Léierpersonal entgéint an et kritt een och do richteg Qualitéit an den Enseignement!

Och an de Crèchen a Maison Relaise muss endlech e kohärent Konzept kommen. E Minimum u Quota vu Sport-Educateure muss méiglech sinn. Woubäi, wann ee mat verschiddenen Experte schwätzt, ass déi aktuell Formatioun vun de sougenannte Sport-Educateuren hei am Land nach wäit ewech vu gutt.

An e weidere Punkt, wou elo déi lescht 5 Joer näischt bis net vill geschitt ass, dach de Sportsministère huet eng Internetsäit ageriicht, sinn d’flächendeckend d’Sportvakanzaktivitéiten, ugebuede vun ëffentlecher Hand! Wéi ass et méiglech, datt den SNJ, de Service nationale de la Jeunesse, an de Vakanzen et fäerdegbréngt, flott Natur- an Aventure-Campen ze organiséieren, d’Sportswelt, sou wéi an der Belsch zum Beispill d'Adeps, awer net à même ass, Sportvakanzaktivitéiten op d’Been ze stellen?

Et kann deemno just déi Saach vum politesche Wëlle sinn!

An 2 Saache si mer jiddwerfalls Weltmeeschter, am näischt, respektiv am net vill maachen!