Direkt vir ewech: Nee, d'Kommentaren ënnert RTL-Artikelen oder natierlech och Artikele vun anere Medien am Land, sinn net representativ fir d'Meenung vun de Lëtzebuerger. Genee sou wéineg gëtt probéiert eng bestëmmte Partei a Schutz ze huelen, mä iwwerdreiwe kann een alles, fënnt den David Winter...

Fakt ass eben, dass eng ganz grouss Majoritéit vu Leit nach ni, oder op alle Fall net reegelméisseg hir Gedankegäng, dem Online-Public presentéieren, déi mol méi oder manner gutt de Virgang vum Denken duerchgemaach hunn, wéi d'Wuert et an sech suggeréiert. Vun deem Deel, deen sech awer beim bal alldeegleche verfaasse vu Kommentaren doheem fillt, sief dat elo op den Internetsitte vun de Medie oder ënnert den jeeweilegen Artikelen um soziale Reseau, fënnt sech dann dach en erstaunlech groussen Deel erëm, deen d'Onheel vum Land, deelweis scho bal personifizéiert an der Form vu mol net enger Hand voll Ministeren oder Politiker bei der Partei „Déi Gréng“, gesäit.

Sief dat den Transport, d'Elektromobilitéit, de Klima, de Bensin dee méi deier gëtt, de Coronavirus, d'Verkéierssécherheet op de Stroossen, den Auto am allgemengen, d'Ëmwelt, d'Landwirtschaft, d'Juegd... Praktesch bei kengem Sujet bleiwen se verschount a mussen dem reegelrechte Cybermobbing vum Internetmobb hire Bak dohinner halen. Virun allem ass et awer och absolut faszinant ze gesinn, wéi systematesch a mat Genoss all Sujet, deen och nëmmen en Hauch vu gréngem Touch huet, an der Loft zerrappt gëtt, iert en iwwerhaapt de Buedem mol beréiert. Do ass et egal, op een sech do widdersprécht, kritt am alldeegleche Comment-Wusel jo dach kee mat!

E markant Beispill, ass de gratis ëffentlechen Transport, fir dee praktesch déi ganz Welt Lëtzebuerg beneit. Kuckt een sech awer vill Kommentaren un, mierkt een dann awer schnell, dass d'Leit hei alles anescht wéi glécklech iwwert de geschenkten Iesel sinn, dee carrement e gefleegten Online-Ganzkierperscan iwwert sech muss ergoe loossen, obwuel een ëm jo an sech mol net soll an d'Maul kucken. „Gréng wierkt“ heescht et sou schéi sarkastesch,... wat awer wierklech wierkt, weess e groussen Deel awer och net. "De gratis ÖT ass net gratis" liest een dacks. Ma dass dëse Projet mat Steiergelder finanzéiert gëtt, ass nu awer wierklech vu sou enger banaler Selbstverständlechkeet, dass een sech froe muss, op verschidde Leit wierklech verstanen hunn, wat Steiere sinn a wisou se initial do sinn.

Spoiler Alert: Mat Steieren, déi een, op een et gleeft oder net, och ouni dësen neie Projet misste bezuelen, ginn nu mol och heiansdo Saache gemaach, déi een net sou dacks notzt. Et ass sou änlech wéi wann op Netflix eng nei Serie (wéi gesot gratis) bäikomme géif an da jéimeren, dass een déi Serie net kuckt oder net gutt fënnt an dofir 20 Cent manner all Mount Abonement wéilt bezuelen. Dobäi kënnt natierlech, dass Steieren essentiell wichteg fir de Fonctionnement vun eiser Gesellschaft sinn, Netflix net.

An dann huet een och Aussoen, déi sech ganz einfach widderspriechen. Et gëtt behaapt, et géif souwisou net vill ausmaachen, wëll den ÖT scho sou bëlleg ass... an dach gouf sech deels gebretzt, wéi dacks ee schwaarz gefuer wier an du schonn net bezuelt hätt. Op der anerer Säit gëtt sech dann iwwert angeblech Junkien a Sans-abrien beschwéiert, déi an den Zich a Busse géifen elo lungeren an dës verknaschten, natierlech sinn déi virum 29. Februar 2020 ni schwaarz mam Zuch oder Bus gefuer, kloer, Schwaarzfuere maache just anstänneg Leit, déi sech gären Online ophalen a wéi et schéngt d'Wäisheet mat enger Zoppelusch gedronk hunn. Dovunner ofgesinn, dass Persounen, déi op der Strooss liewen, aner Méiglechkeeten hunn sech enzwousch opzehalen, wéi en Tram.

Erstaunlecherweis schénge beim gratis ÖT d'Sans-abrien an hiert Wuel net méi sou terribel wichteg ze sinn... also do maachen se bei den Diskussiounen ëm d'Flüchtlingen an de Kommentaren nu wierklech eng besser Figur. Et hëlt een se argumentatiouns-technesch ebe grad sou, wéi een se grad brauch, ass ebe praktesch. Iwwregens: Dass den ÖT elo gratis ass, schléisst net aus, dass den ÖT weider ausgebaut soll ginn.

Wou sech och net wierklech kann decidéiert ginn, ass op ee Beem oder Muffele wëllt hunn. Op der enger Säit ginn déi Gréng attackéiert, well si, ach Quatsch, eenzeg de Minister Bausch, op eege Fauscht Stroossebeem en Mass géif ëmhaen. „Sarkasmus aus“, fir och dann dës schéi Floskel vu verschiddene Kommentatoren aus der Phrase-Këscht ze kropen.

Do sinn d'Beem iwwregens méi wichteg wéi den Auto, ausser et ass en Elektroauto, do gëtt ganz ganz allergesch drop reagéiert, e rout oder ebe gréngt Duch fir vill Leit. Ma wann awer elo Muffele sollen erschoss ginn, ass net nëmmen d'Carole Dieschbourg, an eleng si, praktesch eng Mäerderin, ma do spillen d'Beem da keng Roll méi.

Witzegerweis ass ebe grad de Grond vun der ordonéierter Juegd op dës extrem invasiv Déieren den Erhalt vun eise Beem a Bëscher. Ass scho komplizéiert, dat Ganzt, ech ginn et zou, Bam oder Deier, do weess een net méi wiem een genee vun deene Grénge wëll d'Schold ginn, mä et mussen awer si sinn, do ass wéi et schéngt keng Fro.

D'Organisatioun vun eisem Liewen an eiser Gesellschaft, léisst sech net an e puer Zeilen an engem Kommentar oder an e puer méi Zeilen an engem Tëscheruff einfach esou zesummefaassen, Politik ass eng héichkomplex Aarbecht, wou Decisioune geholl ginn, déi sech gezwongenermoosse widderspriechen, do ass nach keng Regierung op der Welt jeemools dolaanscht komm, och net déi gréng Partei oder soss eng Partei an der Regierung. Säi Frust un enger Persoun oder enger ganzer Partei auszeloossen an sou e Sënne-Muffel erauszepicken, do schénge mer och net derlaanscht ze kommen... Kommentaren, och wann se wichteg sinn an et gutt, souguer ganz gutt Auteure ginn, bleiwen am Endeffekt awer ëmmer nëmme Kommentaren, loosse mer eis also net ze vill driwwer opreegen.

Dorop nach en allerleschten a villzitéierte Saz aus eisem RTL-Forum: "An e puer Joer si jo nees Walen".

Vun engem Journalist, deen ënnert anerem als Missioun huet, all Dag d'Kommentare bei RTL.lu ze liesen an deen sech zënter e puer Woche Gedanken iwwert dës Thematik gemaach huet.