Se ass nach net zou, mee et gëtt schonn driwwer geschwat, wéi se nees kéint opgoen. Rieds ass vun der Schoul. Den Educatiounsminister Claude Meisch huet als Invité vun der Redaktioun schonn duerchblécke gelooss, a wéi eng Richtung et goe kéint, ma et sollt een awer och e bësse méi op d’Kanner lauschteren, fënnt d’Monica Camposeo a sengem Commentaire.

Commentaire vum Monica Camposeo

An d’Virstellunge vun de Kanner ginn u sech och an déi nämmlecht Richtung, wéi déi vum Educatiounsminister. Eng Rentrée "gréisstendeels ouni Mask" wënscht sech de Claude Meisch. Wann d’Situatioun et erlaabt, natierlech. A wat soen d’Kanner dozou?

- Ech wéilt, dass mir d'Schoul ufänken ouni Mask. 

- Dass ech e bësse méi Fräiheet hu vu Corona an dass Corona och fort geet.

- Ech wéilt gären, dass mir d'Masken am Cours zum Beispill ausdoe kéinten an dass mir rëm d'Fräiheete kréien, déi mir haten, also fréier...

- Ech hoffen, dass mir keng Mask méi mussen undoen. An dass mir méi Tester kënne maachen, fir ze wëssen, ob mir Corona hunn oder net.

- Ech wënsche mir och, dass mir keng Mask méi mussen undoen an dass mir nei Frënn kréien a méi Frëndschafte schléissen.

- Ech wéilt och, dass et keen Homeschooling méi gëtt an dass mir alles an der Schoul maachen. An dass Corona sech volatiliséiert.

Einfach fort wäert de Virus am Hierscht wuel leider net sinn. Ma genee dofir soll elo schonn no Léisunge gesicht ginn. Méi testen, fir Infektiounsketten ze ënnerbannen, an dofir awer ouni Mask an der Bänk sëtzen, dat ass eng Iddi déi d’Kanner sech och nach iwwerluecht hunn. An Zäite vu CovidCheck kann ee sech effektiv froen, wisou dee System fir déi Erwuessen an der Disco schonn applizéiert gëtt, fir d’Kanner an der Schoulklass awer nach net.

Am Summer sollten déi Responsabel also net ze vill Vakanz maachen, mee éischter e Plang ausschaffen, wéi d’Schoulen am September fonctionéiere kënnen. Den Homeschooling zum Beispill huet geklappt, ma dat sollt awer als Noutléisung applizéiert ginn. Kanner, déi d’Schoul wiesselen, nei Frënn wëlle fannen oder an engem Fach vläicht net esou gutt sinn, stinn am Homeschooling dacks eleng do.

A fir d’Schoulpersonal, dat sech och immens engagéiert, fir dass den Enseignement fonctionéiert, wier et sécherlech och méi einfach, wann den Homeschooling – falls en dann erëm sollt néideg sinn – net just mat zwee Deeg Virlaf géing decidéiert ginn. Séier a flexibel handelen ass jo gutt, mee den Teletravail an den Entreprisë géing jo och net vun haut op muer imposéiert ginn.

Fir déi nächst Corona-Rentrée sollt einfach net mat zweeërlee Mooss geschafft ginn.

D’Reegel kéint jo sinn: Soulaang déi Erwuesse sëlleg Fräizäitaktivitéite kënne maachen, sollten d’Kanner och an der Schoul eppes léieren dierfen.