Ob eng Impfflicht géint de Coronavirus soll kommen, ass eng Diskussioun, déi elo direkt muss gefouert ginn: ouni Scheiklappen a Prejugéen an ouni nach Zäit ze verpiddelen.

Eng direkt Impfflicht mat gesetzleche Prozedure schaaft méi Kloerheeten, wéi dat momentan mat 2G- an 3G-Regimmer de Fall ass.

Duerfir ass et fir de Roy Grotz a sengem Commentaire kloer, wat ze geschéien huet, an zwar e séiert an direkt Aféiere vun der Impfflicht, sou wéi et virun iwwer 100 Joer de Fall am Land war (Gesetz vum 27. Juni 1906), wéi d'Pouken de Krich erkläert kruten - mat Succès no réischt iwwer 70 Joer.

E Commentaire vum Roy Grotz

Wuelgemierkt eng allgemeng Impfobligatioun, wou keen ënnert d'Guillotine kënnt, dee sech kee frieme Stoff wëll sprëtze loossen, mee villméi awer eng Flicht, déi och u Sanktioune gekoppelt ass - sou wéi dat an Éisträich wäert geschwënn de Fall sinn an a Frankräich fir de Santéssecteur ewell gëllt.

Kee kritt also Fräiheeten ewechgeholl mat esou enger Obligatioun, mee et besteet enfin d'Méiglechkeet, fir der Pandemie an der Omikron-Souche Här a Meeschter ze ginn.

Kloer keimen a jéimeren dann nees d'Sympathisanten, déi sou gär op der Strooss fir "Fräiheet" Kreesch doen an dobäi net méi duerstellen, wéi e klenge Koup egoistesch Nuebelkuckerten, déi hir minimal, kuerzzäiteg Popularitéit wëllen notzen, fir sech wichteg ze maachen a sech dann sou onschëlleg wëlle ginn, wéi eng Laus op engem Roff.

Mee dem Mouvement ass awer den Otem ausgaangen an aus de méi oder manner grousse Cortègen, si kleng, dezentral Méindes-Owes-Spadséier-Tier ginn, wou eng Schauer dat erleedegt, fir dat soss huet missten belscht Police-Material hierhalen. Dat Gefier kann also am Schapp bleiwen.

Net stoe bleiwen, dierf awer den Elan fir sech impfen ze loossen: eng 464.000 Leit hunn dat am Land gemaach - ronn 110.000 Leit iwwer 12 Joer, déi dat kéinten, hunn dat nach net gemaach, an de Gros wäert et och ni maachen.

Hei hëllefen och keng Argumenter méi an all Diskussioun ass verlueren Zäit, well dës Leit bewosst wëllen an hirer butzeger "Bulle" liewen a just hir eege Wourechten acceptéieren.

Op dëser Plaz awer simultan e Plädoyer fir de Booster-Vaccin och fir Jonker vun 12 Joer u méiglech ze maachen - e klore Geste, fir méi Sécherheet an der Schoul an natierlech méi Fräiheete fir déi Jonk, déi si sou batter ewechgeholl kruten. Si, déi Jonk, hu vill déi lescht Méint sacrifiéiert - un eis, hinnen op d'mannst nees e Stéck Onbeschwéiertheet a Jugend zeréck ze ginn.

Resilienz ass gefrot, fir net am Sens-unique vun der Generatiounen-Ongerechtegkeet frontal bäi ze goen.

E Mëttwoch ginn op ee Coup 3 nei Ministere vereedegt: nieft der bloer Newcomerin Yuriko Backes sinn et d'al-agesiess Polit-Fiiss Engel an Haagen.

D'Madamm Backes huet um Haff gewisen, datt si mat Determinatioun ka schaffen a munches mëschten. Och den zwee LSAP-Mandataire brauch kee méi virzemaachen, wéi ee Politik mécht - Léier keen alen Af Grimasse schneiden: abee si, genee wéi hir Kolleegen-Ministere wiere gutt beroden, de politesche Courage beieneen ze rafen an Neel mat Käpp ze maachen, fir mam Aféiere vun der Impfflicht en Auswee aus der Sakgaass vun den verhäerte Fronten a Meenungen ze fannen, an deenen d'Land gaangs vum neie Joer reegelrecht gefaangen ass.

Eng Zort "Befreiungschlag", en aktiven Ament vun Ëmdenken, wou d'perséinlech Fräiheet an d'ëffentlech Gesondheet endlech nees an den Equiliber kommen.

D'Chamber-Debatt iwwert d'Obligatioun vum Impfen ass dat eent: dat onbedéngt néidegt Handelen dat anert, op Basis vun etheschen an haarde wëssenschaftleche Fakten an Avisen - an dann ass et gewëss, datt kee Wee laanscht d'allgemeng Impfflicht féiert. Eng sektoriell Obligatioun wier Gepiddels a géif ganz Gruppe vu Leit nëmmen onnëtz stigmatiséieren.

Kloer kënnt et zu enger Zort vun Diskriminatiounen an deem Fall, mee de facto ginn et dës elo ewell mat de verschiddene CovidCheck-Regimmer, déi den Accès zu ganze gesellschaftlechen Alldagsberäicher streng limitéieren.

D'Arméi weist mat der indirekter Vaccinatiounsobligatioun wéi et geet - suivez l'exemple!