Wat ass politesch korrekt? Villes, awer och vill manner. E Commentaire vum Jean-Marc Sturm.

Commentaire vum Jean-Marc Sturm

Diskussiounen ëm den Index, wéi déi aktuell, ginn et scho méi laang. De 4. Abrëll 1982 koum et zu Lëtzebuerg quasi zu engem Generalstreik. Déi deemoleg CSV-DP-Regierung hat wëlles, an engem Austeritéitspak den automatesche Lounausgläich-Mechanismus ausser Kraaft ze setzen. Als Reaktioun haten deemools 80.000 Mënschen am Land hir Aarbecht néiergeluecht. Si goufe vun der LSAP ënnerstëtzt. Déi steet haut zur Index-Modulatioun.

40 Joer nom grousse Streik koum et heiheem e bemol ganz séier. Quasi 3 Mol d'Woch eng Präishausse bei Bensinn, Diesel a Gas.

Eng Indextranche am Abrëll, eng fir Juni oder Juli profezeit, déi awer eréischt am nächste Joer ausbezuelt gëtt. Mat zwou bis 3 duerno wëssen eis Decideuren nach näischt unzefänken. Et si jo nach Walen dertëscht.

Wéi ee Politiker seet do, déi nächst Indextranchen gi verréckelt? Dat wier politeschen Harakiri.
"Pacta sunt servanda", d'Verträg sinn ze respektéieren, sot emol den DP-Minister Henri Grethen. Dat war pro-CGFP geduecht, wuel wëssend, dass ee géint d'Staatsbeamtegewerkschaft net an eng Majoritéit kënnt, well ee bei de Walen ofgestrooft gëtt.

Mä zeréck bei d'Indextranchen.

Déi kéinte wéi gesot bis 2025 gestreckt ginn, sot den DP-Fraktiounschef Gilles Baum. Ma super, dann obligéiert een déi nächst Regierung mat.

Ech ënnerstellen der Regierung net, "Pilotage à vue" ze maachen, mä stelle mer awer d'Fro, wéi déi Leit nach mat de Féiss um Buedem vum Vollek stinn. Beispill: An der Gaardenhaischen-Affär sot de Chamberpresident Fernand Etgen, dass d'Leit net gär hätten, wa Politiker uneneegeroden. Léiwen éischte Bierger vum Land, wann ech d'Klicken op rtl.lu kucken, stellen ech genau de Contraire fest. Dono huet den Här Etgen gesot, d'Leit wëllen, dass sech d'Politik ëm hir Suerge bekëmmert. Richteg: Mä wat koum do um Niveau vum Logement an Zäiten, an deene mir Joer fir Joer iwwer 10.000 Awunner bäikréien. Do steet de sozialen Zesummenhalt um Spill.

Mir kréien den Alles-Elektresch gepriedegt a maachen ee Wandpark zou, well ee roude Milan an ee Propeller gerannt ass. Parallel finanzéiere mir ee risege Wandpark virun der Côte vun Dänemark. Wann do eng Méiw an de Propeller knuppt, ass et heiheem kee Wuert derwäert.

D'Leit kréie Solarenergie gepriedegt. Wéi wäit sinn op deem Plang eis Garen, de Palais, d'Chamber, d'Ministèren, d'Schoulen, de Contrôle technique, d'Ponts et Chaussées, den TICE, d'Philhamonie, d'Muséeën, d'Postgebaier, d'Spuerkeessgebaier, d'UNI.lu, d'Pensiounskeess, d'Chamber oder de Staatsrot? Ah jo, do hu mer nach d'Police-an d'Douanesgebaier oder de Findel.

Et geet net ëmmer duer, dem Bierger de béise Fanger ze weisen a selwer zënter 9 Joer an der Regierung ze sinn.