E Samschdeg, den 9.11. war nés den Dag vum Bam. Dësen Dag gouf viru ville Joeren vun der Stëftung Hëllef fir d’Natur an der asbl Lëtzebuerger Natur- an Emweltschutz (haut naur&emwelt) an d’Liewe geruff fir d’Leit op d’Bedeitung vu Bém an Hecken an eise Landschaften an Dierfer a Stiedt opmierksam ze machen. Et war d émols an et ass haut nach ëmmer eng wichteg Initiative, déi esou munneches a Bewegung gesaat huet.

Ech wollt awer e puer Bemierkungen derzou maachen. Déi Bém an Hecken, déi um „Dag vum Bam“ mat grousser Begéschterung an och oft mat vill Prominenz geplanzt gin, schengen awer duerno ganz oft vergiess ze gin. Kënnt én nämlech e puer Joer duerno dohinner fir si ze besichen (ech hun dat an de leschte Joeren eng Rei vu Kéieren gemaach) da muss é leider feststellen , dat ët hinnen nët ëmmer besonnesch gut gét. Mol sin si verdrechent, well an engem vun de Joeren noom Planzen en drechent Fréijoer oder en drechene Summer war, awer schengs kén dru geduecht huet dat frësch geplanzte Bém Waasser brauchen. Oder ware keng Souen do fir é mam Waasserfaass lanscht ze schecken? Dat gëllt fir Planzungen vun staatleche Verwaltungen, Gemengen an Organisatiounen (och Naturschutzorganisatiounen). Oft sin si awer och zu Knaschtecken gin, well aalt Stréi, Pneuen an all méiglechen Dreck hinnen bei d’Wuerzele getippt goufen. Dat schengt och kén opzerégen! Ech wëll elo keng Beispiller opzielen (kënnt ech awer, mat Photoen)

Aktuelle Beispiller weisen awer och, wéi wichteg et ass , fir nieft dem Planzen vu jonke Bém sech och ëm déi aal ze këmmeren. Dat gëllt nët nëmmen, awer natiirlech besonnesch och fir eis „remarquable“ Bém a ganz besonnesch fir déi klasséiert. Do leit esou munneches am Uergen. Ouni Pfleeg während Joeren a Joerzengten, ageeengt vun Stroossen a Parkplaazen, zougetippt mat all méiglechem Dreck asw. Och do schengt dat oft egal ze sin.

Glecklecherweis gët et awer  och eng ganz Rei vu schéine Géigenbeispiller. Baueren, déi op hirem Grondsteck aal Eechen oder Bichen stoe loossen, an och op der Plaaz stierwen loossen (Leideleng –gare), Uertschaften an dénen déi aal Bém gut versuergt gin (z.B. déi wonnerschéin Eech zu Sëll,) a ganz besonnesch gefällt mir, wann op engem Privatgrondsteck déi Bém gut a mat Léift versuergt gin (Gingko an der rue Marx zu Diddeleng an e besonnesch schéint Besipill : en aalen Birespaléierbaam an engem Privathaff zu Holler).

Vleicht sollt én sech un dénen eng Nues voll huelen.