Well bis elo d’ Stad Lëtzebuerg an eist Ländche mir besonnesch un d’ Häerz gewuess sënn, wollt ech där Deeg elo erëm eng Kéier e puer Stonnen an der Stad Lëtzebuerg verbréngen. Um 12 Auer hunn ech eng Parkplaz am Parking Saint-Esprit fonnt, an et huet mer extra gutt an der Stad gefall; mee déi Loscht ass mer ganz séier vergaang, wéi ech géint 16.15 Auer beim Geriicht den Ticket vum Parken agehäit hunn. Den Automat huet mer 10,80 Euro ugewisen, ech hunn 11 Euro agehäit an 20 Cent erëmkritt mam Ticket. Mee wat sënn ech erféiert, wéi ech sollt erausfueren: d’ Barrière ass net opgaang, an den Automat huet mer ugewisen, ech misst nobezuelen. Erëm an de Rez-de-chaussée, mee do hunn ech direkt e roude Kapp kritt, well ech hunn nach eng Kéier mussen 10,80 Euro (!!!) ageheien. Du sënn ech bei de Surveillant gaang an hunn him gesot, wat geschitt ass, mee deen huet mir wéi an enger Litanei ëmmer erëm nëmme gesot « Ce n’est pas possible ». Ech hunn him gesot, ech géif et éierlech mengen, dat do wier mer elo geschitt an e soll der Saach emol op de Grond goen. Mee et war näischt ze maachen: zweemol 10,80 Euro agehäit fir 4 Stonnen ze parken. Dat ass jo eng Ongeheierlechkeet, dat ass e Skandal, dat ass regelrecht geklaut. Et misst dach méiglech sënn, um Computer nozepréifen, ob de Parking bezuelt ginn ass oder net. Ech hunn dat Ganzt nach eng Kéier nogekuckt, an ech hunn du gemierkt, datt den Automat am Rez-de-chaussée trotz menge Suen näischt op den Ticket opgedréckt huet, also net, datt alles bezuelt ginn ass an och net d’ Auerzäit fir eraus ze fueren.

Wat fir eng Wiel huet een an deem Fall: entweder du bezils oder du fiers net méi aus dem Parking eraus. Ech hu mer alt esou virgestallt, datt ech, wann ech méi laang geparkt hätt, hätt missen 42 Euro bezuelen, an dann hätt ech duerno nach eng Kéier missen déi Somme do ageheien.

Dat do ass op alle Fall en Ofzocke sonnergläichen, an ech së bestëmmt net deen eenzegen, deen esou bei d’ Lisette gelooss gëtt. Op alle Fall muss ech Eech soen, datt et mech elo soubal net méi an d’ Stad a scho guer net méi an e Parking do zitt.

Roby