Heimat wëll ech Ierch erzielen, wat fir Bossegkeeten entstinn, wann Gesetzer net ganz duerchduecht sinn..

Leschtens um Contrôle technique: 1. Statioun, Pabeiren an Ofgaskontroll : „Ären CO vun den Ofgasen ze héij“. Resultat: Duerchgefall!

Dat heescht: CT provisoire während 28 Deeg.

Erlaabten Strecken an daer Zait: Just nach heem, op eng station de contrôle- oder an eng Garage.

Sou wait, sou gutt.

Lo heescht et dann eng Garage ze fannen (an dësem Fall eng mam bayrëschen Staatswappen), di Zait huet  nom Ofgasproblem ze kucken. An dat am beschten an deenen „28 Deeg“ wou et erlaabt ass ze fueren.

Well duerno heescht et dann rem e neien rdv op enger Station de contrôle fannen. Aktuell wier dat Enn August. Also an 6 Wochen...

Nodeems d’Garagen zu Miersch, d‘Stad, Housen, Tréier, Bitburg an Arel (hu mir etwa zevill Autoen oder ze mann Leit an de Garagen schaffen?) keen eenzegen rdv fräi haten an daer 28-Deeg-Period, huet e leschten Uruff zu Esch endlech geklappt.

„Mir hunn nach eppes frai nächsten Mëttwoch. Sitt dir da schonns Client bei eis?“, wollt di frëndlech Mme vun der Rezeptioun wëssen. „Nach net“, sot ech,“mee dat ännert sech jo lo“.

„Asou“, sot d’Mme, „dann kënnen mer Ierch leider net unhuelen!“

Wisou dat? D’Mme sot weider: „Mir dierfen keng Données vun Ärem Auto an vun Ierch an de Computer aginn. Dir musst fir d‘éischt laanschtkommen an eppes ënnerschreiwen, datt mir dat dierfen.“

Ech hunn proposéiert, alles per Mail ranzeschécken, schliesslech wieren et jo meng eegen Données, et ass main Auto an ech schécken et perséinlech vu menger Mailadress eran.

Nee, et war naicht ze man.

Et kann een zu Lëtzebuerg also netmi einfach ganz praktësch an di nosten Garage goen, wann een eng Panne huet- außer et wier ee schonns emol virdrun do gewiercht. Ass dat also d’Resultat vum Datenschutzgesetz? Stéchwuert Ofgasen...

Ech fir main Deel fueren also lo op Esch en Ziedel signéiren. Dann nach emol nächst Woch, fir datt si nom Ofgasproblem kucken. An dann nach eng drëtten Kéier, fir datt si (wann d‘Stécker dann bestallt an ukomm sinn) alles reparéiren.

Dräimol Benzin verbrennen.

Dräimol Zäitverloscht.

Dräimol Nerven kaschten...

Mee meng Daten sinn ‚safe‘!