Ee Lieserbréif vun enger verbatterter Duechter un de President vun der AMMD.

Merci Dokter iwwert déi Detailer iwwert de Malaise am System.  Meng Fro ass awer op mir elo méi Lëtzebuerger Dokteren wëllen oder Fleegepersonal oder awer flait och zou loossen dass mäer Auslänner hunn déi och Mënschlechkeet hunn.

Ech erklären eis Erfarung.

Meng Mamm war op enger Palliativstatioun an hiren leschten Wonsch wier et gewiescht op d'Hochzeit vun eisem eenzegen Bouf, hirem Enkel ze kommen.

Mir haten och eng ASBL fonnt déi alles organiseiert hätt an eiser Mammi den Wonsch erfëllt hätt, leider ass weder beim Personal nach bei den Dokteren dofir Verständnis gewisen ginn. Mir sinn reegelrecht an schränken gewisen ginn an eis bal geschummt déi Demande geäussert ze hunn.

Grad Palliativmedezin an där een jo anscheinend sou Saachen däerft erwaarden huet eis maassloos enttäuscht. Vun den Dokteren hätten mer eis dat néidegt Fangerspëtzegefill an  där Situatioun erwaart oder erhofft.Mir kruten gesot esou wier dat net ze verantworten an sie goen ze loossen: "wat wier wann..."?

Mee keen huet gefrot wei et ass wann ee mat engem gebrachenen Häerz stierft wei eis Mammi dann 10 Deeg no der Hochzäit.

Mëttlerweil däerf en Dokter iwwert Liewen an Doud entscheeden laut Gesetz an och Code pénal.. mee wisou därfen een Dokter och iwwer Gléck an Ongléck entscheeden an Verantwortlëch sin un "Doud fir e gebrachent Häerz" . Ech kloen un..

Jo Dr Schmit dier däerft soen et feelt un Lëtzebuerger Dokteren an Fleegepersonal mee weg dann huelen mer just déi Mënschlech

Beschten Gréiss

Francine Picco, verbattert Duerschter