An dësen Zäiten, wou COVID-19 eist Liewen bestëmmt, ass och Kreativitéit gefrot.

Hei en Beispill aus Kanada:

Ob Grond vu Mangel un Beootmungsgeräter hunn „Montreal General Hospital Foundation“ an „Research Institute of the McGill University Health Centre“ en Wettbewerb ausgeruff wou et dreems geet ob eng einfach a bëlleg Art a Weis Beootmungsgeräter hier ze stellen. Belounung 130000 Euro.

http://bit.ly/CodeLifeMGH

https://www.mghfoundation.com/en/news/code-life-ventilator-challenge

Mir, Lëtzebuerg, hunn dach och Potential!

Wann ech ob der Websait vum LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) liesen:

"Since March 18, laboratories and infrastructure are in stand-by mode, so that they can be restarted quickly once the crisis is over."

dann ass dat dach genau de Géigendeel vun deem wat elo misst statt fannen. Wou ass de Message, an dat gëllt och fir eis Uni, dass dir genau an esou enger Situatioun ären ganzen Know How notzt fir ären Beitrag ze leeschten, dass d‘Situatioun net aus dem Rudder leeft?

Et ginn bestëmmt nach méi Beispiller wou een dat Potential dat elo brooch läit notze kéint.