Ech, respektiv mir sinn vun haut op Muer "Helden gi" ouni gefrot ze gin.

Ech, soll en Held sin?

Ech well just mäin liewen erëm wei Dausenden aaner Leit.

Ech si net méi an net manner en Held wei all meng Kolleeginne an Kolleegen,eis Dokteren, eist Botzpersonal, eis Kichen, de Bréifdréier an all di aner fir déi ewell geklappt gëtt a gemoolt get. Jo et ass schwéier mee Helden sinn och dei wou net wëssen wei si hir Famill muer an iwer muer sollen ernären wei eis Betriber an mir si all Helden.

Eis Kanner déi et net verstinn an hir "vulnerabel" Grousselteren an Urgrousselteren déi daper ënner Dach bleiwen an sech dei Zäit nach "klauen loossen".

Eis Regierung sinn Helden well si der emmer op Noss krit hunn an lo op emol och an den Himmel gelueft ginn.

Helden mengen ze sinn, déi nach ëmmer Haass an intolerant sinn, grad elo wou Mir 12 Kanner aus dem Misere Heldenhaft erausgeholl hunn.

Des "Helden" spreeë Haass an Roserei iwwert déi onsozial Medien an stellen wei och virun der Kris hiert GEFT an de Virdergrond, an dat Heldenhaft an hirer Tastatur.

Ech fillen dass ech keen Applaus brauch, an keng Primm unique fir de Leit hiert Gewessen ze berouegen dass mir fir #iechschaffen an dass dir kennt #doheembleiwen.

Eisen Beruff huet dat nach ëmmer gemaach, Weekender, Feierdeeg an Sonndeger Dach an Nuecht.

Och as schonn ëmmer fir eis an eisem Numm geschwat gi sief et Politiker, Gewerkschaften, Associatiounen an Leit déi einfach hir Meenung ongefrot gesot hunn.

Dei Betraffen sinn ni gefrot gin.

Gesot hunn mer trotzdem oft dass mir chronesch ënnerbesat sin, keng Zukunft hunn well mir kee Nowuess hunn.

Egal wei dat lo ausgeet iergendwéi kréien mer rëm gesot wei an der Vergangenheit "mir hunn alles erausgeholl"

den Ressentiment um Terrain huet sech awer net geännert. Wat sech geännert huet  ass dass Leit déi am meeschten an der Ëffentlechkeet sech fir  eis agesat hun,an een aneren Stand gehoff gi sinn oder et am  dësen Fall wärten, wann se fill "op eis Opmierksam gemaach hunn" fir dass mir dono awer erem gefillt do stinn wou mer waren.

E Beruff, eng Branche déi keng Lobby huet an ausgequëtscht gëtt wann et  esou gebraucht gëtt.

Wei as och soss déi Martialesch Riedensweis vum Premier ze verstoen an senger Ried zum confinement "soignant kréien kee Fräi méi, soignants mussen.... mussen.... mussen"

Soignants dierfen kee Congé pour raison Famille

Jidderengem seng Kanner mussen Doheem bleiwen, just eis mussen wann keng wiel ass an "ee Ghetto" eng Maison relais well mir mussen schaffen goen.

Huet een sech gefrot wei eis Kanner sech fillen déi d'Welt souwisou net verstinn grad, moies um 5 aus dem Bett geheit ze gi an eng Friem Struktur gestach gin well mir mussen schaffen goen...?

Grad get och kee gefrot op mir wëllen sou schaffen, dankbar fir déi Initiativen dei lancéiert gi sinn fir eis Wuelbefannen ze stäerken an och eisen vecu op ze schaffen.

En Vecu den géint ALLES geet wat mir an eisem Beruff geleiert hun:

Sozial Distanz

Schaffen mat Händschen an kee Kierperkontakt

Mat Mask ouni Mimik an Empathesch Gesichtsausdréck

Ouni direkten Famillienkontakt

Leit stierwen Elleng an oft ass dat lescht wat si beréiert eng Hand déi eng Hänsch unhuet.

Oft as de leschten Kontakt deen se mat der Famill hunn eng Skype Konferenz.

Lescht Wënsch kënne an dierfen net erfëllt gi.

Wann ech mir eppes wënschen no der Kris dann dass dat net méi de Vecu as an mir nach vill méi Bewosst mat eisen Stiewenden emgin an als Soignant oder Dokter méi op Wënsch aginn vun Leit an enger Terminaler Phase an dësen Alpdraam vun gewollter Distanz zu  allem wat eis Beruffer ausmaachen en Enn huet.

Vill Helden hannert der Tastatur oder Smartphone hunn ongefrot eis Frontaliers op dat iwwelst beschimmt an fäerdeg gemaach well Sie jo nach ëmmer sech net Integréieren.

Wat fir een besseren Beweis vun Integratioun gëtt et dann dass se quasi all dag nach ëmmer schaffen kommen obwuel se vill Contraintes hunn an der vill vun hinnen hiert Lager wärend der Kris hei opgeschloen hun.

Wat wenschen ech mir dann als Held grad?

Dass et sou gëtt wei virdrun?

Nee bestëmmt net

Dass et sou gëtt wei et ass?

Op kee Fall !

En neit mateneen an ee bessert mateneen wann ee kann e Wonsch äusseren dat ass dat wat ech mir wënschen, fir jiddereen