Gudde Moien Här Meisch,

Är Ukënnegung, dass d Crèchen ab dem 25.5 solle fir all Kand eng Plaz hu, well d Optioun vum Versuerge vu Grousselteren net méi méiglech ass, huet vill Eltere schockéiert.

Kleng Puppelcher a Kanner, di bis dato vu Grousseltere versuergt goufe, solle lo all a Crèche goen.

Och wa mir an engem Ausnamezoustand sinn, kann ech, wéi vill aner Matbierger, net novollzéie wéi dëst soll ëmgesat ginn.

Mir kënnen eis Puppelcher a Klengkanner dach net u friem maskéiert Leit ofginn. Och wann hei eng Agewinnungsphase gemaach gëtt, et genuch Personal géif ginn fir hei e Bezuchserzéiher ze hunn an de Kader sëcher a kandgerecht wier, ass dëst fir mech vum pedagogesche Standpunkt net vertrietbar. Di ganz Kleng verstinn di Restriktiounen, di am tëschemënschlechen Ëmgang agehale musse gi net, brauchen de Kierperkontakt a musse gedroe ginn.

Et brauch een d’Mimik an d’Laache fir engem klenge Kand Gebuergenheet ze vermëttelen. Hei geschitt e Schued an eng Traumatiséierung, déi fir mech och mat dësem Ausnamezoustand net ze rechtfäerdege sinn.

Et läit ausserdeem no, dass awer vill Grousselteren, trotz dem Risiko sech unzestiechen, di Charge vum Versuerge wäerten iwwerhuelen, well se dat do net zouloosse wëllen.

Ech appelléieren un Iech als Papp vun äre Kanner wéi och als Responsabel vun alle klenge Butzen hei am Land, de « congé pour raisons familiales extraordinaires » als Optioun fir dës Elteren bestoen ze lossen, si net dëser inhumaner a fir eis Erwuessener scho ganz spezieller Situatioun aussetzen ze mussen.

Merci villmools fir är Opmierksamkeet

Mat Respekt

Nina Schaul