"Aide-soignante, Infirmière oder Dokter.

Mir sin "Helden vun der Natioun" genannt ginn.

D'Leit hun um 20 Auer all Dag fir eis geklappt.

Mettlerweil as et bal rem den normalen Alldag vun der Urgences, den mir virun der Covid-19 Zait gewinnt waren.

Doweinst schwetzt och lo keen mei driwer wei et ausgeseit an engem Covid-19 Beraich zeschaffen.

Pflegepersonal muss acht Stonnen en Tyvek-Kostüm, Mundschutz an en Schutzbrell un hun.

Mir kennen doweinst acht Stonnen neicht iessen, neicht drenken an och net ob Toilette goen.

Verschidden Leit vum Personal doen doweinst eng Pampers un.

Et as dovun riets gang, dass eng Schaffwoch vum Gesondheetssecteur ob 60 Stonnen/Woch rop gesat kann gin an dass den Congé gestrach derf gin.

Mir beschweieren eis net, well mir hun keen Choix. Mir sin jo Helden.

Dann gin et awer aner Beruffsecteuren, wou Leit net wellen ob hier Summervakanz verzichten, well sie hun jo dei läscht Meint vill geschafft.

J.Z. infirmière"