Een, deen d'Geschicht (d'Vergaangenheet) net kennt, kann de Present net verstoen, och wann et genee esou richteg ass, dass d'Liewen nëmme kann am Present gelieft ginn.

Wann aus wat fir Grënn och ëmmer vu staatlecher Säit Aspekter vun der Vergaangenheet verschleiert oder beschéinegt gi sinn, dann huet een e schleierhaft bzw. onkomplett Verständnis vum Present, also dovun, wéi mir bis hei hi komm sinn. Am Present ginn d'Grondlage geluecht fir d'Zukunft. Wann een also elo, am Present, net d'Geleeënheet ergräift, fir di feelend oder falsch duergestallten Aspekter vun der Vergaangenheet ze thematiséieren an an den Narrativ iwwer eise Wee bis heihin anzebauen, da reproduzéieren sech an der Zukunft ëmmer nees dat selwecht Onverständnis an di selwecht Konflikter. Also keng Angscht virun der Wourecht, och wann dobäi esou munnech Helden an intellektuell Gréissten aus der Vergaangenheet "entzaubert" ginn.

Elo musse mer awer besonnesch oppassen, dass duerch di aktuell Situatioun d'Mënschheet net nees nei "racialiséiert" gëtt: Wäiss géint Schwaarz, Schwaarz géint Wäiss. Leit, déi dat versichen, gëtt et op béide Säiten.

An duerfir muss een et ëmmer erëm betounen: Et gëtt keng mënschlech Rassen, mä just eng eenzeg mënschlech Aart. D'Hautfaarf bréngt keng negativ Charaktereegenschafte mat sech, huet keen Impakt op d'Entwécklung vun der Intelligenz, der Kreativitéit oder dem Afillungsverméigen. Et ass just e biologeschen adaptiven Trait, dee mat Geographie, UV Stralen, Folsaier, Vitaminn D, Fortplanzung, ... ze dinn huet. Näischt mat Rass, mat méi- oder mannerwäertege Mënschen oder mat ugebuerene Privileegien, déi sech géifen automatesch aus der Hautfaarf erginn. 20 Joer no der Entschlësslung vum mënschleche Genom muss dat dringend an alle Schoulen enseignéiert an zum Mainstream-Wësse ginn, soss komme mer als Mënschheet net virun!